Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Kommuner ska, enligt en ny lag från 1 juli 2023, bidra till att samhällets samlade brottsförebyggande arbete bedrivs på ett effektivt sätt. I Borås samverkar flera aktörer sedan många år tillbaka för att minska brottsligheten och ökad tryggheten. Här får du mer information om det brottsförebyggande arbete vi gör.

Lagen som trädde i kraft 1 juli 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna sätta in rätt trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser där det behövs som mest gör vi återkommande trygghetsmätningar i kommunen.

Trygghetsmätningar

Samverkan

Ett viktigt steg i ett lokalt brottsförebyggande arbete är att polis, kommun och andra aktörer samordnar sina insatser. Syftet med samverkan är att tillsammans skapa ett mervärde – att åstadkomma något mer än en part ensam kan åstadkomma. Nedan kan du läsa mer om ett urval av våra viktiga samverkansforum.

Trygghet i offentliga miljöer

Ett av fyra visionsområden i Visionen om framtidens Borås är "ett tryggt och snyggt Borås". Att med kunskap skapa och förvalta de platser som de platser som är en arena för livet mellan husen är en förutsättning för att skapa trygghet i våra gemensamma offentliga miljöer. Nedan kan du läsa mer om några av de viktiga arbeten som bidrar till trygghet i offentlig miljö.

Visionen om framtidens Borås

Våld och utsatthet

Barn, unga och vuxna som upplever våld ska få hjälp. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld. Oavsett om du behöver hjälp för egen del eller är orolig för någon annan, så finns det hjälp att få.

Våld- och brottsutsatt

För att förebygga både lindrigt och grovt våld jobbar vi systematiskt med våldpreventivt arbete inom flera av kommunens verksamheter.

Borås fritt från våld

Centrum för kunskap och säkerhet

Avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) arbetar med att långsiktigt och strategiskt förhindra att kriminalitet, oegentligheter och korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. Avdelningen ansvarar dessutom för Borås Stads samlade säkerhetsarbete, försäkringsfrågor och krisberedskap

Centrum för kunskap och säkerhet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter