Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ren luft

Ett av miljömålen är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden hos människor, men även bidra till växtskador, rost, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Utsläppskällor, som i regel innebär sämre luftkvalitet och försämrar människors hälsa och livsmiljö är till exempel industrier, kraftvärmeverk och förbränningsmotorer från bilar, båtar och lastbilar. Det mesta av luftföroreningarna uppstår lokalt men kan också med vindens hjälp transporteras långväga från andra regioner och länder.

Som kommun ansvarar vi för att kontrollera luftkvaliteten och att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Varje kommun ska också ha aktuell information om föroreningsnivåerna.

Vårt ansvar för mätning av luftkvaliteten

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Ren luft.

  • Miljöprogram

    Vi ska arbeta för att minska Borås Stads negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöeffekter. Miljöprogrammet ska fungera som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för vårt strategiska och systematiska arbete med den ekologiska hållbarheten. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

    Miljöprogram Pdf, 700.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ren luft

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter