Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rent vatten

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och därför en otrolig viktig del av Borås kretslopp. Det är därför vi bland annat arbetar med att skydda och förbättra vår vattenkvalitet samt minska föroreningar och övergödning i våra sjöar och vattendrag.

Andra viktiga delar är ett hållbart användande av vatten, förebygga problem med vattenbrist på grund av ett förändrat klimat och att trygga en långsiktig försörjning av dricksvatten i vår växande stad.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här utvecklar vi

Nätverk och partnerskap där vi arbetar tillsammans med andra

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Rent vatten.

  • Miljöprogram

    Vi ska arbeta för att minska Borås Stads negativa miljöpåverkan och öka vår positiva miljöeffekter. Miljöprogrammet ska fungera som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för vårt strategiska och systematiska arbete med den ekologiska hållbarheten. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

    Miljöprogram Pdf, 700.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan)

    VA-planens syfte är att planera för nutiden och framtidens vatten- och avloppsförsörjning. Rent vatten är en viktig för att minska hälso- och miljörisker och är en del i att bygga ett hållbart samhälle. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

    Vatten- och avloppsförsörjningsplan (VA-plan) Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rent vatten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter