Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ditt avloppsvatten renas innan det når naturen

Avlopp och avloppssystem
är system från hus och fastigheter
för att ta hand om avloppsvatten.
Som avloppsvatten räknas det vatten
som kommer från bad, disk och tvätt.
Ibland ingår även vatten från
toaletten i ditt avloppsvatten.

Avloppsvatten måste renas
innan det kommer ut i naturen.
Det kan ske genom att du har
en egen anläggning för avlopp
eller genom att kommunen renar det
i ett kommunalt reningsverk.

Det är viktigt att rena avloppsvatten
från olika ämnen som är farliga
för människan och för miljön.

Om du vill veta mer (länkar)

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ditt avloppsvatten renas innan det når naturen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol