Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vattenverk

Även dricksvatten är ett livsmedel. Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller något liknande måste du registrera anläggningen hos Miljöförvaltningen. Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än tio kubikmeter per dygn.

Vattenkvaliten ska kontrolleras med regelbundna provtagningar enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30). Dricksvattenanläggningen ska även uppfylla övriga relevanta krav som framgår av föreskrifterna.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Faroanalys och undersökningsprogram för dricksvattenanläggning

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vattenverk

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender