Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vattenverk

Även dricksvatten är ett livsmedel. Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller något liknande måste du registrera anläggningen hos Miljöförvaltningen. Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än tio kubikmeter per dygn.

Vattenkvaliten ska kontrolleras med regebundna provtagningar enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifterlänk till annan webbplats (SLVFS 2001:30). Dricksvattenanläggningen ska även uppfylla övriga relevanta krav som framgår av föreskrifterna.

Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns mer information om dricksvatten

l

Självservice

Registrering av dricksvattenanläggning

Faroanalys och undersökningsprogram för dricksvattenanläggning

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-09-03 12.12

Ändrad av:

Dela sidan: Vattenverk

g q n C

y Nyheter

y Nyheter