Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

För dig som har ett eget avlopp

Du som bor i egen fastighet,
till exempel en villa,
har ofta en egen anläggning
som tar hand om ditt avloppsvatten.
En sådan anläggning kallas eget avlopp.
Ett eget avlopp finns installerat
nära din fastighet.

I ett eget avlopp renas avloppsvattnet
innan det når något annat vatten,
till exempel grundvattnet, ett dike eller en sjö.

Du måste ha tillstånd för eget avlopp

Du som har ett eget avlopp
ansvarar för att det fungerar som det ska.
Ett eget avlopp måste klara vissa krav
för att det ska vara godkänt.

Du måste ha ett tillstånd
från Miljö- och konsumentnämnden
om du vill ha ett eget avlopp.
Det gäller även om du ska ändra
i ett eget avlopp som redan finns
sedan tidigare.

Du kan läsa mer under rubriken
Att anlägga avlopp (länk) Länk till annan webbplats..
Där finns också de blanketter
du behöver fylla i för att söka tillstånd.

Du måste tömma slam från eget avlopp varje år

I ett eget avlopp skiljs det som är flytande
från det som är mer fast.
Det flytande kan vara till exempel urin.
Det fasta kan vara till exempel toalettpapper.
Det fasta materialet kallas slam.

Det fasta materialet samlas upp
i en så kallad slamavskiljare.
Den måste tömmas minst en gång varje år.
Det kan du inte göra själv utan
det görs av kommunen.

Du kan beställa tömning av slam
genom att fylla i en blankett
hos Borås Energi och Miljö (länk). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ringa Kundcenter
på telefonnummer 020-97 13 00.

En del har större eget avlopp än du behöver

Vissa hus har en så stor anläggning
för eget avlopp att avloppet
inte behöver tömmas varje år.
Då kan du ansöka om att få
tömma det vartannat år i stället.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: För dig som har ett eget avlopp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol