Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Att anlägga avlopp

När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig avloppsanordning behöver du tillstånd från Miljö- och konsumentnämnden. För att få tillstånd ska du göra en beskrivning av den anläggning du planerar att utföra.

Du behöver också beskriva förutsättningarna på platsen, till exempel närhet till brunnar för både dricksvatten- och bergvärmebrunnar. Detta gör du genom att fylla i Brunnsredovisning (förteckning av vattenbrunnar inom 100 m) samt genom att göra en översiktlig kartskiss över placeringen av avloppsanläggningen.

Hur du utformar din anläggning kan beror på om den är placerad inom områden där högre funktionskrav gäller, till exempel inom vattenskyddsområden, strandnära områden eller tätare bebyggda områden.

Du behöver göra också göra en del undersökningar. Idag hjälper de flesta avloppsentreprenörer i Borås till med det om du avtalar det med dem. Lämnar du uppdraget till en entreprenör har du, enligt konsumenttjänslagen, rätt att vänta dig ett professionellt genomförande.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till avtal (länk)PDF mellan kund och entreprenör. Avtalet gäller mellan dig och entreprenören och ska inte lämnas till förvaltningen. Under processen kan du alltid kontakta Miljöförvaltningen om du har frågor.

Att bifoga i ansökan till Miljöförvaltningen (punkt 1 till 3 finns under Självservice nedtill):

  1. ansökan/anmälan
  2. brunnsredovisning
  3. teknisk beskrivning av avloppsanläggningen
  4. kartmaterial (situationsplan), som beskriver avloppsanläggningens placering.

Placering av anläggningen

Grundläggande vid placeringen är att avrinningen från avloppsanläggningen inte ska riskera att påverka vattentäkter och grundvatten.

Vid placeringen av anläggningen behöver man ha kunskap om den kommer att ligga inom strandskyddsområde (länk) eller områden med högre funktionskrav (länk).

Övrigt

Tänk på att om du kommer in med bristfälliga ansökningshandlingar kan det ta flera veckor längre tid att få ditt tillstånd.

För att bedöma markförhållandena är det lämpligt att i förväg gräva en provgrop och att eventuellt inrätta ett grundvattennivårör.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om avlopp med traditionell infiltration

Ansökan om avlopp med infiltration med moduler

Ansökan om avlopp med markbädd

Ansökan om avlopp med markbädd på burk

Ansökan om avlopp med minireningsverk

Ansökan om avlopp, WC till sluten tank, plus BDT

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Att anlägga avlopp

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol