Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Demens kallar man ibland
olika sjukdomar som drabbar
hjärnan och hur den fungerar.

Ofta märker man att någon
har demens genom att de
minns allt mindre.
De kan också få allt svårare
att klara av vanliga sysslor.

Kontakta din vårdcentral

Ta kontakt med din vårdcentral
om du anar att du själv
eller någon nära dig
kan vara drabbad av demens.

Då gör vårdcentralen en så kallad
demensutredning.

Hjälp från Borås Stad

Även Borås Stad kan hjälpa
både den som själv har
en demenssjukdom
och anhöriga till den personen.

Viss hjälp måste du ansöka om.
Annan hjälp är öppen för alla.

Demensteamet

Demensteamet är specialister
på sådant som gäller demens.
Teamet kan hjälpa dig tillrätta.

Demensteamet finns till för
alla som behöver stöd eller
har frågor om demens.

Demensteamets verksamhet
är öppen för alla.
Det är gratis att få hjälp
av demensteamet.

Demensteamet

Anhörigstöd

Den som är anhörig är ofta
väldigt viktig för den
som behöver hjälp.

Men ibland kan även anhöriga
behöva råd och stöd
för att orka hjälpa andra.

Då kan du vända dig till
Borås Stads
anhörigkonsulenter.

Vi kan ordna att du får vara med
på föreläsningar och utbildningar.
Du kan också få träffa andra
i samma situation som du
på anhörigcaféer och i samtalsgrupper.

Anhörigstöd

Dagverksamhet för dig som är 65 år och äldre

Dagverksamheten vänder sig
till personer med demens
eller andra minnesproblem
och som bor kvar hemma.

Dagverksamheten är också
ett stöd för anhöriga
som får en stunds ledigt.
Det gör kanske att den
som har demens kan
bo kvar längre hemma.

Dagverksamheten

Dagverksamhet är en så kallad
biståndsbedömd insats.
Det betyder att du måste
ansöka om insatsen hos Borås Stad.
Vi godkänner din ansökan
utifrån din livssituation.

Klubb Viskan – för dig under 65 år

Klubb Viskan är en
dagverksamhet för dig
som är under 65 år
och som har demens.

Klubb Viskan ordnar
olika slags aktiviteter.
Målet är att du ska känna
gemenskap med andra
i en liknande situation.

Klubb Viskan

Klubb Viskan är en så kallad
biståndsbedömd insats.
Det betyder att du måste
ansöka om insatsen hos Borås Stad.
Vi godkänner din ansökan
utifrån din livssituation.

Växelvård

Växelvård innebär att
du växlar mellan att
vara på en korttidsplats
och vara i ditt hem.

Växelvård

Växelvård är en så kallad
biståndsbedömd insats.
Det betyder att du måste
ansöka om insatsen hos Borås Stad.
Vi godkänner din ansökan
utifrån din livssituation.

Hemtjänst

Hemtjänsten ger dig hjälp i vardagen
när din egen förmåga sviktar.
Du ska kunna bo kvar hemma
och du ska få hjälp
oavsett din ålder, sjukdom
eller funktionsnedsättning.

Hemtjänst

Hemtjänst är en så kallad
biståndsbedömd insats.
Det betyder att du måste
ansöka om insatsen hos Borås Stad.
Godkänner din ansökan
utifrån din livssituation.

Vård- och omsorgsboende

När du behöver mer hjälp
än du kan få via i ditt hem
kan vård- och omsorgsboende
vara en lösning.

Det finns avdelningar
på vård- och omsorgsboenden
som passar särskilt bra
för personer som har demens.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende
är en så kallad
biståndsbedömd insats.
Det betyder att du måste
ansöka om insatsen hos Borås Stad.

Så här ansöker du

Läs mer om hur du ansöker om
dagverksamhet, växelvård, hemtjänst eller vård- och omsorgsboende på sidan
Du som är äldre kan ansöka om stöd.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Demens

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol