Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett biståndsbedömt boende för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vård- och omsorgsboende kan bli aktuellt om behovet av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hemtjänst, hemsjukvård och andra insatser i den vanliga bostaden.

På de här sidorna kan du läsa mer om de vård- och omsorgsboenden som finns i Borås Stad.

Har jag rätt till plats på vård- och omsorgsboende?

Vård- och omsorgsboende är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka om stöd. Dina behov prövas individuellt och utifrån din livssituation.

Ansök om plats på vård och- omsorgsboende

Du kan ansöka om vård- och omsorgsboende och läsa mer om hur ansökningsprocessen går till på sidan Ansöka om stöd.

Vad kostar vård- och omsorgsboende?

Du betalar en avgift för vård- och omsorgsboende, enligt Borås Stads taxa för vård och omsorg. Avgiften inkluderar service, omvårdnad, hemsjukvård samt aktiviteter och eventuellt larm. Kostnad för mat och hyra tillkommer.

Borås Stads taxa för vård och omsorg.

Vad skriver personalen om mig?

När du bor på ett vård- och omsorgsboende ska personalen dokumentera vissa saker om dig så att de insatser du har rätt till utförs på rätt sätt.

Vad personalen skriver om dig.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård- och omsorgsboende

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender