Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Du som är äldre kan söka stöd

När du blir äldre kan du ibland behöva hjälp att få vardagen och livet att fungera bra.

Då kan du söka stöd hos Borås Stad.

Det är bland annat socialtjänstlagen som styr vilket stöd du har rätt till.

Du ansöker om stöd hos Borås Stad

När din ansökan kommit in till Vård- och äldreförvaltningen undersöker våra handläggare om du har rätt att få stöd enligt lagen.

Sedan beslutar vi om du ska få stöd eller inte.

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd genom att fylla i blanketten ”Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen för personer från 18 år.”

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen för personer från 18 år. Pdf, 686.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Du kan ladda hem blanketten
för att söka stöd till din dator.

Vi kan också skicka blanketten hem till dig.

Skicka hem blanketten.

Du kan även ansöka digitalt genom att fylla i ett formulär i vår E-tjänst.

Fyll i formulär i E-tjänst

Vi sparar dina personuppgifter

Kommunen måste spara
dina personuppgifter
för att vi ska kunna
behandla din ansökan.

Vi sparar alltid alla uppgifter
enligt reglerna i den så kallade
dataskyddsförordningen.

Hantering av personuppgifter i Borås Stad

Kontakt

Vill du prata med någon på
Vård- och äldreförvaltningen
om den hjälp du kan få av Borås Stad?

Ring till Borås Stads växel,
telefon 033-35 70 00.

Be att få prata med en biståndshandläggare.

Så här ansöker du – steg för steg

1. Du ringer oss eller skickar in en blankett

Du kan ansöka om stöd genom att
ringa och prata med oss.
Då ringer du Borås Stads växel,
telefon 033-35 70 00
och ber att få prata med
en biståndshandläggare.

Du kan också ansöka om stöd
genom att fylla i och skicka in
en blankett.

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen för personer från 18 år. Pdf, 686.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Posta din ansökan till:
Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Du kan också spara blanketten på din dator.
Sedan kan du fylla i den och skicka den
med e-post till oss.

E-posta din ansökan till:
aldreomsorgmyndighet@boras.se

Det är bara du själv
eller någon som har rätt att
företräda dig enligt lag,
till exempel en förvaltare.
som kan söka hjälpen.
Ingen annan kan söka hjälp åt dig.

2. Du får träffa en handläggare

När din ansökan har kommit till oss
kontaktar en biståndshandläggare dig.
Handläggaren undersöker om du
har rätt till stöd enligt lagen.
Oftast bokar vi ett möte med dig.
Ofta kommer vi hem till dig, i ditt eget hem.

Ibland behöver vi information om dig
från till exempel hälso- och sjukvården
eller andra myndigheter för att veta
hur vi ska bedöma din ansökan.

Därför måste du säga okej till att
vi hämtar information hos andra.
Men viktigast för oss är alltid
vad du själv tycker att du behöver hjälp med.

Sedan undersöker vi om det du behöver
stämmer överens med det du har rätt till
enligt reglerna i socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Politikerna i Borås Stad
har också bestämt hur de vill att
vård och omsorg ska fungera i Borås.
Det har de gjort i så kallade riktlinjer.

Riktlinjer för hemtjänst, korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende samt regler för hemvårdsbidrag och Pdf, 429.9 kB, öppnas i nytt fönster.
förenklat beslutsfattande. Pdf, 429.9 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Du får ett beslut

När handläggaren är klar
får du ett beslut i ett brev
som skickas hem till dig med post.
Ofta ringer vi också upp dig
och ger dig besked per telefon.

Kontakta biståndshandläggaren
om du vill läsa det vi har skrivit
i vår utredning om dig.
Du har rätt att läsa allt
som vi har skrivit om dig.

4. Förenklat beslutsfattande

Du som är 80 år eller äldre
kan få hjälp med städ och tvätt
utan att vi undersöker
dina behov.
Det kallas förenklat beslutsfattande.

Men du måste skicka in en ansökan.

Läs mer om hjälp med städ och tvätt.

Du som är 75 år eller äldre
kan få digitalt stöd
utan att vi undersöker
dina behov.
Det kallas förenklat beslutsfattande.

Men du måste skicka in en ansökan.

Läs mer om digitalt stöd.

Du har alltid rätt att överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet
kan du överklaga det till förvaltningsrätten.
Du har tre veckor på dig att överklaga
från den dag du fick reda på beslutet.

Du skickar din överklagan till
Vård- och äldreförvaltningen.
I din överklagan ska du beskriva
varför du tycker att beslutet är fel.

Du får veta hur du gör för att överklaga
samtidigt som du får ditt beslut.
Om du vill ha hjälp med att överklaga
kan du vända dig till din handläggare.

Skicka din överklagan till:

Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Myndighet
501 80 Borås

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Du som är äldre kan söka stöd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol