Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Söka information

Olika typer av information finns i olika typer av källor. Du kan söka efter information i böcker, artiklar, rapporter, avhandlingar och i databaser.

För att underlätta sökprocessen kan du göra en checklista:

  • Börja med att formulera en fråga: exakt vad är det du vill veta?
  • När du formulerat frågeställningen gäller det att välja ut sökord. Prova att kombinera olika sökord och att använda synonymer.

Om du vill ha en bok i ämnet kan du söka efter böcker i bibliotekskatalogen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om du inte hittar något i skolans bibliotek kan du utöka sökningen till andra bibliotek i Borås.

Om du vill ha elektroniska källor kan du söka i databaser som biblioteket tillhandahåller. Ofta är det bra att börja söka i uppslagsverk till exempel Nationalencyklopedi eller Britannica eller i någon ämnesdatabas exempelvis Landguiden, om du ska skriva om ett land.

Artiklar från olika tidningar och tidskrifter kan du hitta i Artikelsök, Mediaarkivet och Ebsco som är några av våra databaser.

Biblioteket rekomenderar även fria elektroniska resurser:

DOAJ: Directory of Open Access Journalslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fria kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter med fulltext. Omfattar alla ämnen och många språk.

Diva: Digitala Vetenskaplliga Arkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid svenska lärosäten.

SwePublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera, som publicerats vid svenska lärosäten.

Uppsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Examensarbeten och uppsatser i fulltext

Google Scholarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Söktjänst för flera ämnen och källor: avhandlingar, böcker, artiklar, studentuppsatser, rapporter med mera.

Findarticleslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Engelskspråkig artikelsök, fri

Handelns Utredningsinstitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HUI

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-02-01 14.42

Uppdaterad av:

Dela sidan: Söka information

g q n C

p

Kontakt