Borås Stads logotyp
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stad Logotyp, till startsidan

Söka information

Olika typer av information finns i olika typer av källor. Du kan söka efter information i böcker, artiklar, rapporter, avhandlingar och i databaser.

För att underlätta sökprocessen kan du göra en checklista:

  • Börja med att formulera en fråga: exakt vad är det du vill veta?
  • När du formulerat frågeställningen gäller det att välja ut sökord. Prova att kombinera olika sökord och att använda synonymer.

Om du vill ha en bok i ämnet kan du söka efter böcker i bibliotekskatalogen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om du inte hittar något i skolans bibliotek kan du utöka sökningen till andra bibliotek i Borås.

Om du vill ha elektroniska källor kan du söka i databaser som biblioteket tillhandahåller. Ofta är det bra att börja söka i uppslagsverk till exempel Nationalencyklopedi eller Britannica eller i någon ämnesdatabas exempelvis Landguiden, om du ska skriva om ett land.

Artiklar från olika tidningar och tidskrifter kan du hitta i Artikelsök, Mediaarkivet och Ebsco som är några av våra databaser.

Biblioteket rekomenderar även fria elektroniska resurser:

DOAJ: Directory of Open Access Journalslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fria kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter med fulltext. Omfattar alla ämnen och många språk.

Diva: Digitala Vetenskaplliga Arkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid svenska lärosäten.

SwePublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera, som publicerats vid svenska lärosäten.

Uppsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Examensarbeten och uppsatser i fulltext

Google Scholarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Söktjänst för flera ämnen och källor: avhandlingar, böcker, artiklar, studentuppsatser, rapporter med mera.

Findarticleslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Engelskspråkig artikelsök, fri

Handelns Utredningsinstitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
HUI

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-02-01 14.42

Uppdaterad av:

Dela sidan: Söka information

g q n C
Meny, ikon

Söka information

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever