Meny

Meny

Söka information

Olika typer av information finns i olika typer av källor. Du kan söka efter information i böcker, artiklar, rapporter, avhandlingar och i databaser.

För att underlätta sökprocessen kan du göra en checklista:
Börja med att formulera en fråga: exakt vad är det du vill veta?
När du formulerat frågeställningen gäller det att välja ut sökord. Prova att kombinera olika sökord och att använda synonymer.

Om du vill ha en bok i ämnet kan du söka efter böcker i bibliotekskatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(om du inte hittar något i skolans bibliotek kan du utöka sökningen till andra bibliotek i Borås)

Om du vill ha elektroniska källor kan du söka i databaser som biblioteket tillhandahåller. Ofta är det bra att börja söka i uppslagsverk till exempel Nationalencyklopedi eller Britannica eller i någon ämnesdatabas exempelvis Landguiden om du ska skriva om ett land.

Artiklar från olika tidningar och tidskrifter kan du hitta i Artikelsök, Mediaarkivet och Ebsco som är några av våra databaser.

Biblioteket rekomenderar även fria elektroniska resurser:

DOAJ: Directory of Open Access Journalslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Fria kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter med fulltext. Omfattar alla ämnen och många språk.

Diva: Digitala Vetenskaplliga Arkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid svenska lärosäten.

SwePublänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SwePub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten.

Uppsöklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Examensarbeten och uppsatser i fulltext

Google Scholarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster söktjänst för flera ämnen och källor: avhandlingar, böcker, artiklar, studentuppsatser, rapporter m.m.

Findarticleslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Engelskspråkig artikelsök, fri

Handelns Utredningsinstitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster HUI

Senast ändrad: 2017-11-13 17.33

Uppdaterad av:

Dela sidan: Söka information

g q n C

p

Kontakt