Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Elevhälsa

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhäslan jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan stödjer eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

På Viskastrandsgymnasiet har vi tillgång till två skolsköterskor, en skolläkare två skolkuratorer, en specialpedagog samt skolpsykolog som arbetar tillsammans med personalen.

Alla elever i Borås stad är försäkradeöppnas i nytt fönster.

Skolsköterska

I skolhälsovården arbetar vi främst förebyggande och följer elevernas utveckling och hälsa.

I årskurs 1 erbjuder vi alla elever hälsosamtal och vi har öppen mottagning för enklare sjukvård, rådgivning och stöd.

 Skolläkare: Per Svensson. Tidsbokning gör hos skolsköterskan.

 

Ingegerd Nilsson, skolsköterska

Telefon: 033-35 31 01
Mobil: 0768-88 31 01

 • Fordons- och transportprogrammet
 • År 2 och 3 Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningarna Anläggningsfordon samt Mark och anläggning
 • Programmet för fordonsvård och godshantering, gymnasiesärskola
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, gymnasiesärskola
 • Introduktionsprogrammen
 • AST-verksamhet


Ingegerd Nilsson

Lena Lindvert, skolsköterska

Mobil: 0766-23 06 53

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Industritekniska programmet
 • Hantverksprogrammet
 • Lärling
 • VVS och Fastighetsprogrammet
Lena Gilbertsson

Kurator

Alla i skolan, både personal och elever, tar socialt ansvar för varandra och för skolans verksamhet. Men kuratorernas huvudarbetsuppgift är att utföra ett yrkesmässigt socialt arbete.

 

Theopisti Tsilfoglou, kurator

Telefon: 033 -35 31 11
Mobil: 0768-88 31 34

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Industritekniska programmet
 • Hantverksprogrammet
 • Lärling
 • VVS och Fastighetsprogrammet 
Theopisti Tsilfoglou

Marcus Magnusson, kurator

Telefon: 033 - 35 31 02
Mobil: 0768 - 88 31 02

 • Fordons- och transportprogrammet
 • År 2 och 3 Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningarna Anläggningsfordon samt Mark och anläggning
 • Gymnasiesärskola
 • Introduktionsprogrammet: individuellt alternativ, yrkesintroduktion, språkintroduktion, AST-verksamhet samt IM-sluss

Marcus

Specialpedagog och skolpsykolog

Specialpedagogen ser helheten i verksamheten och har del i skolan förändringsarbete och utveckling. Utgångspunkten för specialpedagogens arbete är ett pedagogiskt synsätt på organisation-, grupp- och individnivå.

 

Sanna Niveri , specialpedagog

Telefon: 033-35 31 61
Mobil: 0768-88 31 05

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Industritekniska programmet
 • Hantverksprogrammet
 • Lärling
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • VVS och Fastighetsprogrammet

Susanne Eriksson, Specialpedagog

Telefon: 0734-32 89 88

 • Fordon- och transportprogrammet
 • Gymnasiesärskolan
 • Introduktionsprogrammen
Lena Gilbertsson

Jörgen Näsholm, skolpsykolog
Jörgen sitter centralt på Utbildningskontoret. Han träffas enligt överenskommelse med elevhälsoteam.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol