Meny

Meny

Elevhälsa

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Elevhäslan jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan stödjer eleverna i sin utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

På Viskastrandsgymnasiet har vi tillgång till två skolsköterskor, en skolläkare två skolkuratorer, en specialpedagog samt skolpsykolog som arbetar tillsammans med personalen.

Alla elever i Borås stad är försäkradeöppnas i nytt fönster.

Skolsköterska och skolläkare

Besök hos skolsköterskan kostar ingenting, du har rätt att besöka skolsköterskan under skoltid. Du får råd, hjälp och hänvisning vidare. Skolläkaren finns regelbundet på skolan. Läkarbesök bokas hos din skolsköterska, det är skolsköterskan som gör bedömningen om det är skolläkaren eller någon annan som du bör träffa.

Ingegerd Nilsson, skolsköterska

Telefon: 033-35 31 01
Mobil: 0768-88 31 01

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Programmet för fordonsvård och godshantering, gymnasiesärskola
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation, gymnasiesärskola
 • Lärling
Ingegerd Nilsson

Skolläkare Per Svensson. Tidsbokning görs hos skolsköterskan.

Kurator

Alla i skolan, både personal och elever, tar socialt ansvar för varandra och för skolans verksamhet. Men kuratorernas huvudarbetsuppgift är att utföra ett yrkesmässigt socialt arbete.

Theopisti Tsilfoglou, kurator

Telefon: 033 -35 31 11
Mobil: 0768-88 31 34

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Industritekniska programmet
 • Lärling
 • VVS och Fastighetsprogrammet
Theopisti Tsilfoglou

Marcus Magnusson, kurator

Telefon: 033 - 35 31 02
Mobil: 0768 - 88 31 05

 • Fordons- och transportprogrammet
 • Gymnasiesärskolan
 • Språkintroduktionsprogrammet

Specialpedagog och skolpsykolog

Specialpedagogen ser helheten i verksamheten och har del i skolan förändringsarbete och utveckling. Utgångspunkten för specialpedagogens arbete är ett pedagogiskt synsätt på organisation-, grupp- och individnivå.

Jörgen Näsholm, skolpsykolog
Jörgen sitter centralt på Utbildningskontoret. Han träffas enligt överenskommelse med elevhälsoteam.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-07 09.14

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C

p

Kontakt