Meny

Meny

Elevinflytande

På Viskastrandsgymnasiet arbetar vi med elevinflytande på flera sätt. Elever har rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud, vilket framgår i skollagen och i arbetsmiljölagen. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

På Viskastrandsgymnasiet finns ett elevråd och i varje klass finns det valda elevrådsrepresentanter. Elevrådet har möte med skolans ledningsgrupp, kontaktpolitker och represenation i skolans LSG samt håller i stormöten två gånger/termin där alla elevrådsrepresentatnterna är kallade. Elevrådet är också aktiva i förberedelser och genomförande av VS-kampen samt vid sommaravslutning och student.

Elevskyddsombuden på Viskastrandsgymnasiet går en utbildning varje läsår och har efter det ett kan de ta ett stort ansvar för sin och sina klasskompisars arbetsmiljö. Elevskyddsombudet rekommenderas vara med vid arbetsmiljöronder som görs i skolan och vara vaksamma i den dagliga verksamheten på skolan.

Viskastrandsgymnasiet har också elevforum där elever träffar skolledningen på sin enhet för att diskutera frågor som rör programmet, utbildningen och skolan som helhet. Elevforum har vi varje termin.

Viskastrandsgymnasiet har ett miljöråd som arbetar med frågor gällande miljön både lokalt och globalt. Hur kan vi på skolan påverka det globala klimatet? Att vara med i miljörådet gör det möjligt för dig som elev att påverka din skolvardag. Miljörådet arbetar bland annat med att hålla skolan grönflaggcertifierad. 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-02-08 10.55

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

g q n C

p

Kontakt