Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

På Viskastrandsgymnasiet arbetar vi med elevinflytande på flera sätt. Elever har rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud, vilket framgår i skollagen och i arbetsmiljölagen. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Klassråd är obligatoriska och hålls regelbundet i varje klass. Synpunkter och frågor från klassråd ska meddelas rektor, eller elevrådets styrelse när det gäller ämnen som elevrådet kan hålla i.

På Viskastrandsgymnasiet finns ett elevråd med styrelse och i varje klass finns det valda elevrådsrepresentanter. Styrelsen har möte med skolans ledningsgrupp, kontaktpolitker och representation i skolans LSG samt håller i stormöten (elevrådsmöte) två gånger/termin där alla elevrådsrepresentanterna är kallade. Elevrådet är också aktiva i förberedelser och genomförande av VS-kampen samt vid sommaravslutning och student.

Elevskyddsombuden på Viskastrandsgymnasiet går en utbildning varje läsår och har efter det ett kan de ta ett stort ansvar för sin och sina klasskompisars arbetsmiljö. Elevskyddsombudet rekommenderas vara med vid arbetsmiljöronder som görs i skolan och vara vaksamma i den dagliga verksamheten på skolan.

Viskastrandsgymnasiet har också elevforum där elever träffar skolledningen på sin enhet för att diskutera frågor som rör programmet, utbildningen och skolan som helhet. Elevforum har vi varje termin.

Viskastrandsgymnasiet har ett miljöråd som arbetar med miljöfrågor både lokalt och globalt. Hur kan vi på skolan påverka det globala klimatet? Att vara med i miljörådet gör det möjligt för dig som elev att påverka din skolvardag. Miljörådet arbetar bland annat med att hålla skolan grönflaggcertifierad. 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-01-09 08.55

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol

För dig som ska börja gymnasiet

Jobba på din framtid - bli proffs
Information, ikon

Matsedel och schema

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever