Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

På Viskastrandsgymnasiet arbetar vi med elevinflytande på flera sätt. Elever har rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud, vilket framgår i skollagen och i arbetsmiljölagen. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära.

Vill du som elev vara med i elevrådets styrelse? Tveka inte att kontakta dem eller kuratorerna Theopisti eller Sandra, som är skolans kontaktpersoner i första hand gentemot styrelsen.

Klassråd är obligatoriska och hålls regelbundet i varje klass. Synpunkter och frågor från klassråd ska meddelas rektor, eller elevrådets styrelse när det gäller ämnen som elevrådet kan hålla i.

På Viskastrandsgymnasiet finns ett elevråd med styrelse och i varje klass finns det valda elevrådsrepresentanter. Styrelsen har möte med skolans ledningsgrupp, kontaktpolitker och representation i skolans LSG samt håller i stormöten (elevrådsmöte) två gånger/termin där alla elevrådsrepresentanterna är kallade. Elevrådet är också aktiva i förberedelser och genomförande av VS-kampen samt vid sommaravslutning och student.

Elevskyddsombuden på Viskastrandsgymnasiet går en utbildning varje läsår och har efter det ett kan de ta ett stort ansvar för sin och sina klasskompisars arbetsmiljö. Elevskyddsombudet rekommenderas vara med vid arbetsmiljöronder som görs i skolan och vara vaksamma i den dagliga verksamheten på skolan.

Sammanfattning Viskastrands elevdemokrati Word, 14.2 kB.

Gruppbild på elevrådet.

Elevrådsstyrelsen: övre raden: Abdirahman Abdirahman BA21A, Erna Smajlovic SA20A. Nedre raden: Moa Lindgren SA22B, Liam Andersson EE22C, Joeliné Karlander SA20A.

Har ni frågor till Elevrådstyrelsen nås de enklast via Google chat.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol