Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-1046 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus längs med Fristadsvägen. Planens utformning syftar även till att värna om befintliga höga naturväden. Kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga natur- och rekreationsvärden.

Området ligger utmed Fristadsvägens östra sida på norra Sjöbo. Planområdets storlek är knappa 6 hektar. Marken i området ägs av kommunen. Detaljplanen innebär att allmän plats tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse. Gällande stadsplan, P217 från 1953 anger Park som användning på det aktuella området.

Samrådstiden pågick från den 13 juli – 1 september 2023.

Prenumerera

Längre ner på hemsidan kan du prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Anton Löberg, tel: 033-35 85 43, e-post: anton.loberg@boras.se

Handlingar

Utredningar

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Sjöbo.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-08-16] Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol