Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Digital AD/Copy

Vill du arbeta inom reklam, grafisk formgivning eller marknadsföring?
Då är Digital AD/Copy en yrkesroll för dig!

En digital AD/Copy har kunskapen, förmågan och kompetensen att skapa koncept och innehåll som kunder vill ha och är därför en mycket efterfrågad kompetens. Du lär dig bland annat att ta fram målgruppsanpassat digitalt material i form av bild, text och rörligt material för hemsidan, nyhetsbrev, blogg och sociala media med mera.

Sök till Digital AD/Copy

  • Ansökan: Öppnar 29 januari.
  • Nästa start: Vecka 35 2020

Kortfakta om utbildningen

  • Nästa start: Augusti
  • Poäng: 400 YH-poäng
  • Längd: 2 år
  • Antal platser: 30
  • Studieform och studietakt: Heltid 100%, 40 timmar, varav minst 15 timmar är skolförlagd lektionstid.
  • Praktik (LIA): 25% av utbildningstiden.
  • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
  • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Klas Ekdahl, 070-654 73 60
E-post: klas.ekdahl@boras.se

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av våra studenter är stort inom såväl privata företag som offentlig verksamhet där den digitala närvaron blir allt viktigare. Det finns därför goda möjligheter till anställning. 

Men vår snabbt föränderliga digitala värld ställer krav på dig. Du behöver alltid vara beredd att lära nytt och tänka om. Utbildningen Digital AD/Copy ger dig en plattform där du kan utveckla dina färdigheter och dina kunskaper för att ta dig vidare.

Framtida arbetsuppgifter

Kundkommunikationen och handelsmönstren blir alltmer digitala och det föder nya kompetensbehov inom rollen som art director och copywriter. Som färdig student kommer du sannolikt att jobba som art Director eller copywriter.

Utbildningen Digital AD/Copy ger dig både kunskap och färdighet för att klara detta.

Teori förenas med praktik

En skoldag på Borås Yrkeshögskola är inte den andra lik. Föreläsningar blandas med praktiskt arbete; studiebesök varvas med spännande gästföreläsningar.

25 procent av din utbildningstid är du ute på praktik där du bygger upp ett stort och värdefullt nätverk. Under de två LIA perioderna (lärande i arbete) använder du din kunskap från skolan och fördjupar dig i din framtida yrkesroll.

Som studerande på Digital AD/Copy har du också tillgång till E-handelsstadens frukostföreläsningar. Du använder aktivt dessa möten för att bygga och skapa ditt framtida nätverk.

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper.

Du lär dig utveckla attraktivt och målgruppsanpassat digitalt material. Du förstår den nya köpprocessen från kundperspektivet och hur kundresan ser ut. Du får specialiserade kunskaper om varumärkets betydelse för kundföretagets långsiktiga strategier och här ingår även kunskaper i digitala medier och tekniker samt kunskap om mediekanaler och medieval.
Du får även specialiserade kunskaper om kunskaper om grafisk form, typografi samt rörlig och traditionell bild och vi jobbar i Adobe CS-miljön.

Praktiska färdigheter

Du får färdighet i att skapa en marknadsplan och du gör en kampanjplan som följer denna. Du förstår och kan använda sociala medier för att nå din valda målgrupp och du vet värdet av personas och ser styrkan i storytelling. Du har färdighet i att sätta upp kampanjer i Google Adwords och kan använda din kunskap om mätteknik och målvärde för en webbplats (KPI) för att utveckla kampanjen.
Du lär dig att i team planera och genomföra uppdrag där kreativitet för utformning av reklamidéer spelar en central roll. Här ingår att identifiera och skapa visuell kommunikation där grafisk form, typografi och bild ingår samt kommunicera, skapa, utveckla och vårda ett företags varumärke.

I utbildningen ingår möjligheten att certifiera sig i Google Analytics.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för agera självständigt och professionellt utifrån din yrkesroll som Art Director eller Copywriter. Du kan självständigt planera, leda, följa upp och utvärdera ett projekt, ta ansvar för att skapa/utföra kvalificerade marknadsförings-, kommunikations-, och reklamuppdrag samt övervaka och slutföra arbete med kunden i fokus för ett långsiktigt värdeskapande

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både fasta lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom branschen. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtiden.

Kurser och poäng

Du läser 400 YH-poäng. Varje dag på utbildningen motsvarar ett poäng.

Eftersom yrkeshögskoleutbildningen ska anpassas efter arbetsmarknadens behov kan kursplanen ändras under studietiden. I stora drag gäller dock denna: 

Obligatoriska kurser

YH-Poäng

Affärsjuridik

10

Affärslogik

30

Branschorienterad engelska

15

Digital kommunikation

25

Digital trendspaning och omvärldsanalys

20

Kreativ brief

20

Kreativitet, idé och koncept

35

Portfolio

15

Projektledning

20

Varumärkesstrategi

25

Lärande i arbete (LIA) 1

40

Lärande i arbete (LIA) 2

60

Examensarbete

25Valbara kurser

YH-Poäng

Kommunikativt skrivande (Copy)

60

Visuell kommunikation (AD)

60

Summa totalt yrkeshögskolepoäng
(med

400


Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen till Yrkeshögskolan måste du ha behörighet från gymnasiet. Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 6 eller minst betyget Godkänd i kurserna svenska /Svenska som andraspråk B och Engelska B.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.
Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval efter betyg

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget.   

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Medverkande företag

Loggor för ledningsgruppen i Ad copy

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-03 08.59

Uppdaterad av:

Dela sidan: Digital AD/Copy

g q n C

Välkommen till Borås

l

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever

p

Kontakt