Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Medicinsk vårdadministratör

Är du intresserad av att arbeta administrativt inom hälso- och sjukvården? Vill du hjälpa patienter och personal? Då är medicinsk vårdadministratör ett yrke för dig!

Som medicinsk vårdadministratör är du den första personen som patienterna möter. Servicekänsla och intresse för människor är egenskaper du bör ha.

Just nu sker stora förändringar inom vårt yrke. Allt mer digitaliseras och ny teknik införs. Som medicinsk vårdadministratör är du en nyckelperson inom den nya administrationen.
Arbetet passar dig som är strukturerad och har goda kunskaper i svenska språket. Du har förmåga att göra det komplicerade förståeligt och omvandla det vardagliga talet till medicinskt fackspråk.

Är detta utbildningen för dig?

Sök till Medicinsk vårdadministratör

Mejla mig så berättar jag mer. / Jessica
Tjej som studerar till medicinsk sekreterare på Yrkeshögskolan i Borås

Studerande på medicinsk sekreterare.

Kortfakta om programmet

 • Poäng: 400 YH-poäng.
 • Längd: 2 år (80 veckor).
 • Studieform: Platsbunden i Borås.
 • Plats: Bryggaregatan 12, Borås.
 • Studietakt: Heltid 100%
 • Praktik (LIA): 25% av utbildningstiden.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri.
 • Du behöver ha tillgång till PC-dator med internetuppkoppling.

Kontakt

Utbildningsledare: Jessica Feufel, 0721-60 08 95
E-post: jessica.feufel@edu.boras.se

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att ändra kursplanerna under studietiden.

Tabellen visar vilka kurser som ingår i utbildningen.

Kurs

YH-poäng

Administration och ekonomi

25

Administration och hantering av allmän handling

15

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

35

Bemötande och kommunikation

25

Diagnosklassificering

25

IT och e-hälsa

30

Medicinsk dokumentation

25

Medicinsk terminologi och skrivregler

45

Vårdens organisation och verksamhet

20

Vårdrelaterad juridik

30

Lärande i arbete 1 (LIA)

30

Lärande i arbete 2 (LIA)

35

Lärande i arbete 3 (LIA)

35

Examensarbete

25

Summa yrkeshögskolepoäng

400


Klassrum eller distans

Medicinsk vårdadministratör kommer från 2023 att ges i två versioner. Antingen söker du till klassrumskursen eller så söker du till distanskursen.

Klassrum

Denna kurs startar hösten 2023. Kursen passar dig som bor i Boråsregionen.

Distans

Denna kurs startar våren 2024 och är inte sökbar än.
Kursen passar dig som bor en bit ifrån Borås, och har svårt att hinna med pendling eller som inte kan flytta till Borås.
Under utbildningen har du 10 närträffar med konsulter på plats i Borås. Därför är det en stor fördel om du är har vana av att studera eller jobba på distans.

Till båda kurserna behöver du ha tillgång till PC-dator med internetuppkoppling.

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Medicinsk vårdadministratör är en ny utbildning som ersätter den äldre utbildningen Medicinsk sekreterare.

Som medicinsk vårdadministratör är du vårdpersonalens administrativa stöd, bland annat med medicinsk dokumentation och att ta emot patienter.
I takt med ökade krav på en modern och säkrare hälso- och sjukvård ökar också kraven på kvalificerat och effektivt administrativt stöd.

När du studerar till medicinsk vårdadministratöre blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. Du är ute på praktik 20 veckor under utbildningstiden vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.​

En medicinsk vårdadministratör är ungefär äldre tiders läkarsekreterare, men med betydligt fler och mer komplicerade arbetsuppgifter.

Vi erbjuder ...

Hos Yrkeshögskolan i Borås får du en utbildning som delvis leds av lärare verksamma i arbetslivet. Du gör praktik ute i verksamheten som vårdcentraler eller sjukhus, och skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk skapar jobbchanser. En fjärdedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på din arbetsplats. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät.

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler på Bryggaregatan ligger centralt. Det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Två studerande på Medicinsk sekreterare

Två studerande på Medicinsk sekreterare.

Teori förenas med praktik

När du läser medicinsk vårdadministratör blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. 20 veckor är du ute på praktik (LIA).

Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna som du behöver för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller medicinsk vårdadministratör.

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om det regelverk som styr hälso- och sjukvården. Du får grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt den sjukdomslära som behövs för att kunna hantera medicinsk dokumentation. Du lär dig även de IT-system som används inom yrket.


Kunskaper

Den studerande ska ha:

 • kunskaper om administration och bemötande inom vården,
 • kunskaper om anatomi, fysiologi och sjukdomslära,
 • kunskaper om klassificering och kodning av diagnoser och åtgärder i enlig- het med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och sluten vård,
 • kunskaper om medicinsk terminologi inom de olika medicinska specialite- terna på vedertaget språk samt aktuella skrivregler och försvenskningsrikt- linjer,
 • kunskaper om vårdrelaterad juridik,
 • kunskaper om för yrkesrollen relevant IT och e-hälsa,
 • kunskaper om vårdens organisation, verksamhetsutveckling och finansie- ring och
 • specialiserade kunskaper om medicinsk

Praktiska färdigheter

Du lär dig medicinsk terminologi och dokumentation och får möjlighet att träna detta praktiskt i vår utbildningsmiljö på sjukhuset och vårdcentraler. Du får färdigheter i att registrera medicinska diagnoser och åtgärder inom olika specialiteter. Du lär dig också att bemöta patienter och deras anhöriga.

Färdigheter

Den studerande ska ha färdigheter i att:

 • med korrekt språk utföra medicinsk dokumentation med hög kvalitet,
 • använda den teknik som medicinska vårdadministratörer använder i sitt yrkesutövande samt i att stötta övrig personal i IT-relaterade frågor,
 • arbeta i enlighet med tillämpliga författningar,
 • bidra till verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling och effektivisering

inom vården:

 • utföra, för yrkesrollen förekommande, administration och
 • samarbeta med kollegor och andra yrkesroller i team samt tillsammans

med dem eller enskilt identifiera och lösa sammansatta problem.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt arbete som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering och data- och statistikbearbetning. Du har också en kompetens i digital service. Du bemöter patienter och deras anhöriga på ett professionellt sätt.
Du har också kompetens att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete inom verksamheten.


Den studerande ska ha kompetenser för att:

 • självständigt och med goda resultat utföra medicinsk dokumentation och arbetsuppgifter som åligger en medicinsk vårdadministratör och
 • identifiera behov av och agera för verksamhetsutveckling och problemlös- ning inom vården, både inom det egna arbetsområdet och ur ett större verk- samhetsperspektiv.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både anställda lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom vården. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtidens vård.

Studerande vid Borås yrkeshögskola

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

För att antagas krävs godkända betyg E/G i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 6 eller minst betyget Godkänd i kurserna Svenska /Svenska som andraspråk B och Engelska B.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
När du ansöker om reeell kompetens måste du bifoga ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Längs ner på den här sidan hittar du Formulär för kompetenskartläggning. Fyll i och bifoga formuläret i din ansökan.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. Först görs ett urval där alla behöriga kallas till ett prov i svenska. Provet består av ordkunskap och uppsatsskrivning. Därefter görs ett urval baserat på betygsmedelvärde och provresultat. Provet genomförs under våren och tar cirka en halv dag. Kallelse till antagningstest utgår fortlöpande under våren.

* Du som går på gymnasiet eller läser in en kurs på komvux ska ta kontakt med utbildningsledaren inför provet.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen.
Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Medicinsk vårdadministratör

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol