Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Frontendutvecklare React, Webbutvecklare

Har du ett intresse av att lösa komplexa problem på webbsajter samtidigt som du skapar användarvänliga produkter som andra verkligen vill använda? Drivs du av möjligheten att arbeta med de senaste apparna, systemen och teknikerna som är högaktuella på arbetsmarknaden? Är du både logisk och strukturerad och trivs i teamarbete? Gillar du tanken på att arbeta i en dynamisk miljö där det ständigt dyker upp nya teknologier att lära sig?

I rollen som Frontendutvecklare med fokus på React kommer du att vara engagerad i utvecklingen av webbappar, e-handelssajter och webbtjänster. Du kommer att få lära dig JavaScript och användargränssnitt, främst React, men även andra som Angular och Vue.

Efter avslutad utbildning kommer du att vara kvalificerad för roller som frontendutvecklare, webbutvecklare eller javascriptutvecklare.

Då kanske du känner att Frontendutvecklare React är något som passar just dig?

Frontendutvecklare React, Webbutvecklare

Sök till utbildningenÖppnas i nytt fönster.
Studerande vid Borås yrkeshögskola

Studerande vid Yrkeshögskolan i Borås.

Kortfakta om programmet

 • Poäng: 400 YH-poäng
 • Längd: 2 år (80 veckor)
 • Studietakt: Heltid 100%, 40 timmar, varav minst 18 timmar är skolförlagd lektionstid.
 • Praktik (LIA): 30% av utbildningstiden.
 • Studieform: Platsbunden i Borås i klassrum eller i Lidköping via Telebild (Det betyder att din lärare finns på plats i Borås men att du som studerande också kan studera i klassrum i Lidköping).
 • Plats: Fabriksgatan 11, Borås (respektive Campus Västra Skaraborg).
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri.

Kontakt

Utbildningsledare Lars Einarsson Mansén, 0734-32 72 03
E-post: lars.einarssonmansen@boras.se

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng. Varje dag på utbildningen motsvarar ett poäng.

Eftersom yrkeshögskoleutbildningen ska anpassas efter arbetsmarknadens behov kan kursplanen ändras under studietiden. I stora drag gäller dock denna: 

Tabellen visar vilka kurser som ingår i programmet och hur många poäng respektive kurs är på.

Kurs

YH-Poäng

Agil projektmetodik

20

Användarupplevelse och interaktionsdesign

25

Apputveckling

25

Backend-programmering med Node.js

30

Databaser

20

JavaScript ramverk

60

Webbprogrammering i JavaScript fördjupning

40

Webbprogrammering med JavaScript

40

Examensarbete

20

Lärande i arbete (LIA) 1

20

Lärande i arbete (LIA) 2

100

Summa yrkeshögskolepoäng

400

Alla kurser är preliminära. Justeringar kan göras under utbildningens gång för att hålla utbildningen aktuell.

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom företag där den digitala närvaron blir allt viktigare.

Men vår snabbt föränderliga digitala värld ställer krav på dig. Du behöver alltid vara beredd att lära nytt och tänka om. Utbildningen Frontendutvecklare React ger dig en plattform från vilken du kan utveckla dina färdigheter och dina kunskaper för att ta dig vidare i din karriär.

Framtida arbetsuppgifter

Problemlösning, programmering för användarvänliga upplevelser är ofta kärnan i utvecklarens arbete. Du arbetar ofta i team och tillsammans skapar ni lösningar på de utmaningar som ni ställs inför.

En frontendutvecklare med inriktning React är en utvecklare som arbetar med att utveckla webbappar och webbtjänster. Detta innebär att du arbetar med program för användargränssnitt (i detta fall React men även andra ramverk som Angular och Vue I). Du arbetar även med HMTL, CSS och JavaScript) och behöver behärska något vanligt backendspråk (ex Node.js) samt någon lösning för datalagring (ex MongoDB).

Vi erbjuder ...

Hos Yrkeshögskolan i Borås får du en utbildning som leds av konsulter verksamma i branschen. Du gör praktik på företag och hela skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk som skapar jobbchanser

Ungeför en tredjedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete). Under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på arbetsplatsen. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät inom din framtida bransch.

Du kan göra ditt examensarbete självständigt eller som en utveckling av din LIA.

Studera i Borås eller Lidköping

Våra lokaler på Bryggaregatan ligger centralt. Det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.
Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde.

Även om Borås är huvudort för utbildningen kan du välja att studera i Lidköping. Du följer då föreläsningar i klassrum och lektioner via telebild.

Studerande

Du kommer att lära dig ...

När du läser Frontendutvecklare React blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. Först får du en grundlig teoretisk bas att stå på. Därefter kommer din utbildning att blanda praktik med teori. En tredjedel av din utbildningstid är du på praktik. Under dina LIA-perioder använder du din kunskap från skolan för att fördjupa dina färdigheter inför din framtida yrkesroll.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

LIA:n, gästföreläsningarna och studiebesöken hjälper dig att bygga upp ett nätverk inom branschen medan du fortfarande är i utbildning.

Teoretiska kunskaper

Specialiserade kunskaper i hur man använder, strukturerar och dokumenterar sin kod i React, JavaScript/HTML/CSS, med stöd av JavaScript-bibliotek/ramverk och program som möjliggör att applikationen kan köras på en server, i en arkitektur som påverkar skalbarheten.

Kunskaper om och överblick över målgrupper, hur olika användargränssnitt i en webbshop påverkar användarupplevelsen och målgruppens konvertering, säkerhet, projektmetodik, paketering, leverans och versionshantering.

Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier såsom kostnad, prestanda, skalbarhet och vidareutvecklingsmöjlighet inom webbutveckling.

Praktiska färdigheter

Färdigheter i att planera, utföra samt identifiera resurser i att skapa, utveckla och underhålla en egen webbplats eller utveckla och underhålla en open source-webbplats med stöd av JavaScript/HTML/CSS, JavaScript-bibliotek/ramverk och program som möjliggör att applikationen kan köras på en server, samt att skapa en arkitektur som är modulär och skalbar.

Färdigheter i att lösa sammansatta problem som kan uppstå i samband med utveckling, drift och vidareutveckling av en webbshop.

Färdigheter i att kommunicera åtaganden och lösningar på engelska i ett utvecklingsteam och med kunder.

Din kompetens

Kompetenser att utveckla, använda och underhålla en webbshop i en arkitektur som leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Kompetenser att övervaka och självständigt och ansvarsfullt leverera och slutföra utvecklingsprojekt enligt plan inom utvecklingsteam och gentemot kund.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi lärare och konsulter som till vardags arbetar inom IT och webbutveckling. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Fyra webbutvecklarstuderande

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Din ansökan ska vara komplett med betyg när ansökningsperioden stänger. För dig som går gymnasiet eller kompletterar betyg behöver de vara oss tillhanda senast 19 juni.

Särskilda förkunskaper

Du måste ha lägst betyg E/G/3 i följande kurser eller motsvarande kunskaper i:

 • Programmering 1

ELLER

 • Webbutveckling 1

Motsvarande kunskaper kan du ha fått via egen programmering eller tidigare jobb, så kallad reell kompetens. Prata med utbildningsledaren inför din ansökan.

Gör ett självtest i Programmering

Testet är format för att se vilka kunskaper du har och motsvarar gymnasiekursen Programmering 1.

Testet är till för dig. Förutom att testa dina programmeringskunskaper är syftet med detta test även att utbilda dig. Det är självrättande och ingen kontrollerar om du har svarat rätt eller fel. Testet prövar både enklare och mer avancerade delar av programmering.

Här är länken till testet: https://forms.gle/1Jo4VPjSKKLKJomE8 Länk till annan webbplats.

Tänk på att ...

Testet ersätter inte betyg och ska inte heller ses som en validering av dina kunskaper. Däremot visar testet vad du kan behöva repetera inför skolstarten eller så kan det vara en indikation om du har de kunskaper som krävs för validering om du söker på reell kompetens.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
När du ansöker om reeell kompetens måste du bifoga ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Längs ner på den här sidan hittar du Formulär för kompetenskartläggning. Fyll i och bifoga formuläret i din ansökan.

Har du frågor om reell kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Urvalet görs dels på medelbetyg baserat på gymnasiebetyg (25%) och dels på ett urvalsprov (75%) som tillsammans skapar den sökandes meritvärde.

De med högst meritvärde antas till utbildningen, övriga behöriga sätts på en reservlista med numrerad reservplats.

Antagningsbesked skickas senast vecka 26.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen.
Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Logotyper för medverkade företag

Ledningsgrupp och utbildningsledare

 • Utbildningsledare: Lars Einarsson Mansén, Yrkeshögskolan i Borås
 • Utbildningsledare: (adjungerad) Henrik Koskela, Yrkeshögskolan i Borås
 • David Landerborn, Techstep
 • Therese Bengtsson, Maksimer
 • Gabriella Albrektsson, Effektiv
 • Johan Andersson, Centiro Solutions
 • Markus Andersson, Ellos group
 • Johan Bengtsson, Brainforest
 • Helena Bragee, Bit Addict
 • Anne-Sofie Johansson, NetOnNet
 • Daniel Jareteg, TF Bank
 • Lars Andrén, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Leila Talmoudi, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Lena Dahlgren, Vuxenutbildningen i Borås Stad

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen av Yrkeshögskolan i Borås på uppdrag av och i nära samverkan med näringslivet.
Vi jobbar tätt tillsammans med det lokala arbetslivet för att skapa de utbildningar som ger dig de bästa möjligheter till en anställning, en bra praktik och ett högklassigt nätverk. De flesta av våra studerande hittar också sina framtida arbetsplatser på något av sina LIA företag. Representanter från företag är i majoritet i utbildningens ledningsgrupp för att garantera att den är relevant och av god kvalitet.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Frontendutvecklare React, Webbutvecklare

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol