Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Medicinsk vårdadministratör - Distans

Är du intresserad av en kvalificerad administrativ roll inom hälso- och sjukvården? Drivs du av att hjälpa både patienter och vårdpersonal? Då kan medicinsk vårdadministratör vara det perfekta yrket för dig!

Du är ofta den första personen som patienterna möter och du underlättar deras möte med vården.

Du får mer och mer en given roll i de team som arbetar med patienter genom att vara den som kvalitetssäkrar informationsflödet på ett rättssäkert och professionellt sätt. Du ger administrativt stöd gällande IT, statistikbearbetning och du är en del i det utvecklings- och förbättringsarbete som sker på arbetsplatsen.

Just nu genomgår yrkesrollen stora förändringar med ökad digitalisering och implementering av ny teknik. Som medicinsk vårdadministratör blir du en nyckelperson inom den nya administrativa strukturen.

Utbildningen uppmärksammas även av arbetsgivare utanför vården och efter avslutad utbildning kan du arbeta som vårdadministratör, administratör i offentlig förvaltning, medicinsk sekreterare eller läkarsekreterare.

Medicinsk vårdadministratör - Distans

 • Nästa start är januari 2025.
 • Ansökan öppnar 2 september 2024.
Fråga mig om utbildningen! / Jessica
Tjejer som studerar till medicinsk vårdadministratör på Yrkeshögskolan i Borås

Kortfakta om programmet

 • Poäng: 400 YH-poäng.
 • Längd: 2 år (80 veckor).
 • Studietakt: Heltid 100 %, 40 timmar/vecka.
 • Praktik (LIA): 25% av utbildningstiden.
 • Studieform: Distans.
 • Plats: Fabriksgatan 11, Borås.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri.
 • Du behöver ha tillgång till PC-dator med internetuppkoppling.

Kontakt

Utbildningsledare: Jessica Feufel, 0721-60 08 95
E-post: jessica.feufel@edu.boras.se

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

Kurserna följer den nationella kursplanen.

Tabellen visar vilka kurser som ingår i programmet och hur många poäng respektive kurs är på.

Skriv tabellbeskrivning här

Kurs

YH-poäng

Administration och ekonomi

25

Administration och hantering av allmän handling

15

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

35

Bemötande och kommunikation

25

Diagnosklassificering

25

IT och e-hälsa

30

Medicinsk dokumentation

25

Medicinsk terminologi och skrivregler

45

Vårdens organisation och verksamhet

20

Vårdrelaterad juridik

30

Lärande i arbete 1 (LIA)

30

Lärande i arbete 2 (LIA)

35

Lärande i arbete 3 (LIA)

35

Examensarbete

25

Summa yrkeshögskolepoäng

400


Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Medicinsk vårdadministratör är en ny utbildning som ersätter den äldre utbildningen Medicinsk sekreterare.

Som medicinsk vårdadministratör är du vårdpersonalens administrativa stöd, bland annat med medicinsk dokumentation och att ta emot patienter.
I takt med ökade krav på en modern och säkrare hälso- och sjukvård ökar också kraven på kvalificerat och effektivt administrativt stöd.

När du studerar till medicinsk vårdadministratör blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. Du är ute på praktik 20 veckor under utbildningstiden vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.​

En medicinsk vårdadministratör motsvarar ungefär äldre tiders läkarsekreterare, men med betydligt fler och mer komplicerade arbetsuppgifter än vad de hade då.

Vi erbjuder ...

Hos Yrkeshögskolan i Borås får du en utbildning som delvis leds av lärare verksamma i arbetslivet. Du gör praktik ute i verksamheten som vårdcentraler eller sjukhus, och skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk som skapar jobbchanser

Ungeför en tredjedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete). Under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på arbetsplatsen. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät inom din framtida bransch.

Du kan göra ditt examensarbete självständigt eller som en utveckling av din LIA.

Studera i Borås

Våra lokaler på Bryggaregatan ligger centralt. Det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.
Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde.

Två studerande på Medicinsk sekreterare

Två studerande på Medicinsk sekreterare.

Du kommer att lära dig ...

När du läser medicinsk vårdadministratör blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. 20 veckor är du ute på praktik (LIA).

Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna som du behöver för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller medicinsk vårdadministratör.

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om det regelverk som styr hälso- och sjukvården. Du får grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt den sjukdomslära som behövs för att kunna hantera medicinsk dokumentation. Du lär dig även de IT-system som används inom yrket.

Dina kunskaperna kan sammanfattas så här: Du vet mycket om ...

 • bemötande och administration inom vården,
 • anatomi, fysiologi och sjukdomslära,
 • klassificering och kodning av diagnoser och åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och sluten vård,
 • medicinsk terminologi inom de olika medicinska specialiteterna samt aktuella skrivregler och försvenskningsriktlinjer,
 • vårdrelaterad juridik,
 • för yrkesrollen relevant IT och e-hälsa,
 • vårdens organisation, verksamhetsutveckling och finansiering
 • specialiserade kunskaper om medicin

Praktiska färdigheter

Du lär dig medicinsk terminologi och dokumentation och får möjlighet att träna detta praktiskt i vår utbildningsmiljö på sjukhuset och vårdcentraler. Du får färdigheter i att registrera medicinska diagnoser och åtgärder inom olika specialiteter. Du lär dig också att bemöta patienter och deras anhöriga.

Dina färdigheter kan sammanfattas så här. Du kan ...

 • med korrekt språk utföra medicinsk dokumentation med hög kvalitet,
 • använda den teknik som medicinska vårdadministratörer använder i sitt yrkesutövande samt i att stötta övrig personal i IT-relaterade frågor,
 • arbeta i enlighet med tillämpliga författningar,
 • bidra till verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling och effektivisering inom vården
 • utföra administration
 • samarbeta med kollegor och andra yrkesroller i team samt tillsammans med dem eller enskilt identifiera och lösa sammansatta problem.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt arbete som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering och data- och statistikbearbetning. Du har också en kompetens i digital service. Du bemöter patienter och deras anhöriga på ett professionellt sätt.
Du har också kompetens att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete inom verksamheten.

Din kompetens kan sammanfattas så här. Du kan ...

 • självständigt och med goda resultat utföra medicinsk dokumentation och arbetsuppgifter som åligger en medicinsk vårdadministratör och
 • identifiera behov av och agera för verksamhetsutveckling och problemlös- ning inom vården, både inom det egna arbetsområdet och ur ett större verk- samhetsperspektiv.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både anställda lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom vården. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtidens vård.

Studerande vid Borås yrkeshögskola

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

För att antagas krävs godkända betyg E/G i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 6 eller minst betyget Godkänd i kurserna Svenska /Svenska som andraspråk B och Engelska B.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
När du ansöker om reeell kompetens måste du bifoga ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Längs ner på den här sidan hittar du Formulär för kompetenskartläggning. Fyll i och bifoga formuläret i din ansökan.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. Först görs ett urval där alla behöriga kallas till ett prov i svenska. Provet består av ordkunskap och uppsatsskrivning. Därefter görs ett urval baserat på betygsmedelvärde och provresultat. Provet genomförs under våren och tar cirka en halv dag. Kallelse till antagningstest utgår fortlöpande under våren.

* Du som går på gymnasiet eller läser in en kurs på komvux ska ta kontakt med utbildningsledaren inför provet.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen.
Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Medicinsk vårdadministratör - Distans

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol