Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elingenjör/Elkonstruktör

Behovet av elingenjörer/elkonstruktörer ökar stadigt och yrkesgruppens arbetsområde har blivit större. Nybyggnations- och moderniseringsprojekt blir alltmer komplexa med högt tekniskt innehåll, samspel mellan olika teknikområden och höga krav på energieffektivitet och hållbarhet.

Tillväxtmålen för byggnation är högt satta och elektrifieringen av samhället är i fokus. Elingenjören/elkonstruktören har en nyckelroll i detta arbete och omställning.

Är du redo för en spännande framtid som Elingenjör/Elkonstruktör?

Elingenjör/Elkonstruktör

Sök till utbildningenÖppnas i nytt fönster.
En studerande vid el-ingenjörsprogrammet

Fotograf: Natalie Greppi

Kortfakta om programmet

 • Huvudman: Campus Varberg
 • Poäng: 400 YH-poäng
 • Längd: 2 år (80 veckor)
 • Studieform: Platsbunden i Varberg i klassrum eller i Borås via Telebild.
  (Det betyder att din lärare finns på plats i Varberg men att du som studerande också kan studera i klassrum i Borås)
 • Studietakt: Heltid 100%

Kontakt

Utbildningsledare Anneli Zell, 0340-69 74 41
E-post anneli.zell@campus.varberg.se
Utbildningens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kurser och poäng

Du läser 400 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.‌

Tabellen visar vilka kurser som ingår i programmet och hur många poäng respektive kurs är på.

Kurs

YH-poäng

Belysningsteknik

 

Byggprocess och entreprenadjuridik

 

CAD-konstruktion och kretsschema

 

Elkraft

 

Ellära, motorer och elmaskiner

 

Förberedande CAD-ritning

 

Hållbarhet och energioptimering

 

Introduktion till BIM och Revit

 

IT-kommunikation

 

Projekt och gruppdynamik

 

Säkerhetsteknik

 
Tillämpad matematik 
Examensarbete 
Lärande i arbete (LIA) 1
Lärande i arbete (LIA) 2
Lärande i arbete (LIA) 3

Summa yrkeshögskolepoäng

400

Alla kurser är preliminära. Justeringar kan göras under utbildningens gång för att hålla utbildningen aktuell.

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Efter utbildningen kan du arbeta med elkonstruktion och dokumentation inom många olika områden. Du kan även arbeta med design och projektering av el i till exempel moderna konstruktionsmiljöer.

Målet med utbildningen

Elingenjörens/elkonstruktörens arbete utförs till största delen på kontor vid datorn med design och problemlösning i CAD-miljö. Du skapar ritningar i 2D och 3D för elkonstruktioner och elektronik som ska installeras, du projekterar ljusmiljöer, skapar kraft, datanät och säkerhetstekniska lösningar. Du följer regler, standarder och föreskrifter, för noggrann dokumentation och är väl insatt i avtals- och entreprenadjuridik. Arbetet sker i projektform i samarbete med kund/beställare och övriga involverade yrkesroller och discipliner.

Yrket passar dig som vill ha ett omväxlande arbete med goda möjligheter till specialisering och karriär. Branschen ser gärna fler tjejer i sina team.

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Två studerande vid El-ingenjörsprogrammet

Fotograf: Natalie Greppi

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Du måste ha lägst betyg E/G/3 i följande kurser eller motsvarande kunskaper i:

 • Ellära 1 och 2
  eller
 • Energiteknik 1 och Praktisk ellära
  eller
 • Matematik 2 eller Matematik 3

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
När du ansöker om reeell kompetens måste du bifoga ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Betyg

 • Ellära 1 - Lägst betyget C/VG eller högre - ger 3 poäng
 • Ellära 2 - Lägst betyget C/G eller högre - ger 3 poäng
 • Energiteknik 1 - Lägst betyget C/VG eller högre - ger 3 poäng
 • Matematik 2 alt. B - Lägst betyget C/VG eller högre - ger 3 poäng
 • Matematik 3 alt. C - Lägst betyget E/G eller högre - ger 5 poäng
 • Praktisk ellära - Lägst betyget E/G eller högre - ger 3 poäng

Särskilt prov

Skriftligt prov, som mäter matematisk förmåga, läsförståelse och datoranvändning, ger max 25 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antalet behöriga sökande till utbildningen är fler än antalet platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och beslut om antagning fattas av ledningsgruppen. Övriga behöriga placeras som reserver enligt samma rangordning.

Sökande får antagningsbesked till utbildningen och uppmanas att bekräfta sin plats senast angivet datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits antas nästa sökande enligt reservlistan.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy. Antagningsprocessen hanteras i det IT-baserade ansökningsverktyget.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Loggor för ledningsgruppen i el-ingenjörsprogrammet
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elingenjör/Elkonstruktör

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol