Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

E-Commerce Product Manager

Som E-Commerce Product manager har du kunskapen och förmågan att utveckla digitala affärer och ta fram e-handelslösningar som skapar långsiktig affärsnytta i företag. Utbildningen förbereder dig också för att ta ett affärsmässigt ansvar för produkt/lösning/funktion av hela eller delar av e-handelssystemet.

Är E-commerce product manager utbildningen för dig?

Sök till E-commerce product manager

  • Ansökan: Öppnar i februari
  • Sista ansökningsdag: 15 april
  • Nästa start: Hösttermin 2020 och hösttermin 2021

Kortfakta om utbildningen

Huvudman: Högskolecentrum i Bohuslän.
Utbildningen ges även via TeleBild till Borås och Lidköping

  • Poäng: 400 YH-poäng
  • Längd: 2 år
  • Studieort: Uddevalla. Borås via telebild.
  • Studieform: Platsbunden. Du studerar antingen i Uddevalla i klassrum eller i Borås eller Lidköping via Tele/Bild
  • Studietakt: Heltid 100%
  • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
  • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Joakim Nilsson 0522-69 61 28
E-post joakim.nilsson@uddevalla.se

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

I utbildningen utvecklar du kunskaper i centrala delar av ett e-handelssystem med fokus på e-handelsplattform, affärssystem, integrationer, processkartläggning och verksamhetsutveckling. Du får en gedigen grund i e-handel, digitala affärer, Agil utveckling och product management.

Tillsammans ger det de kompetenser du behöver för att kunna jobba som E-Commerce Product manager, E-handelsansvarig eller Affärskonsult inom e-handel.

Målet med utbildningen

E-handelsutvecklare är en tvåårig utbildning på yrkeshögskolenivå som bedrivs av Yrkeshögskolan i Uddevalla och som även erbjuds via telebild till studenter i Borås Yrkeshögskola.

Webben och mobila plattformar har blivit en självklar del av vardagen. Handel med varor över internet växer varje år och har öppnat en helt ny marknad, för små företag och stora internationella aktörer. Som E-handelsutvecklare skapar du framtidens e-handel och internettjänster.


Kurser och poäng

Du läser 400 Yh-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.‌

Kurs

YH-poäng

Affärsmodeller och värdesystem

20

Affärssystem och e-handelslösningar

40

Agil projetmetodik

20

Avancerade e-handelslösningar

40

Digital marknadskommunikation

35

Digital Product Management

40

E-Commerce & Retailing

30

Webbteknik & UX-design

30

Verksamhetsmodellering

25

Lärande i arbete (LIA) 1

50

Lärande i arbete (LIA) 2

50

Examensarbete

20

Summa yrkeshögskolepoäng

400


Schablonbild för e-handel

Upplägg

Du läser utbildningen på distans via Borås Yrkeshögskola. Huvudort för utbildningen är Högskolecentrum Bohuslän i Uddevallalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Studerande i Borås följer föreläsningar och lektioner via videokonferens, som sänds från Uddevalla. Lärare finns i Uddevalla och undervisar två till tre dagar i veckan.

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på www.yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du går i gymnasiet kan du ansöka även om du inte har ett slutbetyg än. Du anger i din ansökan att du kompletterar med ditt betyg senare.

Särskilda förkunskaper

Ingen särskild behörighet krävs.

Urval

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

Läsförståelse (max 10p) – branschspecifika texter
Matematisk problemlösning (max 10p) – utifrån yrkesroll
Skriftlig uppgift (max 10p)

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Vid distansupplägg ges möjlighet att genomföra provet från annan ort.

Total maximal poäng för urval är 40p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.
Arbetsgivarintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens. 
Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-02-06 13.13

Uppdaterad av:

Dela sidan: E-Commerce Product Manager

g q n C

Smart väg till jobb

9 av 10 av vår studeranden har jobb inom 6 månader efter examen. De flesta får erbjudande redan under sin studietid.
Sök din utbildning redan idag.

l

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever

Webben och mobila plattformar har blivit en självklar del av vardagen. Handel med varor över internet växer varje år och har öppnat en helt ny marknad, för små företag och stora internationella aktörer.
Som E-handelsutvecklare skapar du framtidens E-handel och internettjänster.

p

Kontakt