Meny

Meny

Medicinsk sekreterare

Vill du arbeta med administration inom hälso- och sjukvården.
Efterfrågan på medicinska sekreterare är stor och kommer att vara så även under överskådlig framtid.
Du arbetar på sjukhus, vårdcentral eller inom företagshälsovård.

Tjej som studerar til medicinsk sekreterare på Yrkeshögskolan i Borås

Kortfakta om utbildningen

  • Nästa start: Augusti 2019
  • Ansökan: stängd
  • Poäng: 400
  • Längd: 80 veckor
  • Antal platser: 27
  • Studieform: Platsbunden i Borås
  • Studietakt: Heltid 100 %
  • Studiestöd: Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd

Målet med utbildningen

Utbildningen ger möjlighet att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller vårdadministratör. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetens inom medicinsk dokumentation samt hälso- och sjukvårdsadministration. Andra arbetsuppgifter som ingår i yrket är bland annat ekonomihantering, data- och statistikbearbetning, informationshantering och personaladministration. Patientkontakt och service är ett genomgående inslag.

Framtida yrken

Efter utbildningen finns det goda möjligheter till anställning eftersom efterfrågan på medicinska sekreterare är stor. 

Behörighet till yrkeshögskolan

Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
För frågor om behörighet kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 6 eller minst betyget Godkänd i kurserna svenska /Svenska som andraspråk B och engelska B. För motsvarande äldre gymnasieutbildning krävs betyget 3 i dessa ämnen (3-årigt).

Information till dig som saknar rätt behörighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Urvalsgrunder

Betygsvärdering görs för samtliga behöriga sökande.

Särskilt prov

Praktiskt prov i svenska genomförs för de 60 med högst meritvärde och poängsätts (max 20 poäng). Provet har tre delar, språkriktighet, grammatik och fri skrivning. De första två delarna poängsätts med 10 poäng och den sista med 10 poäng.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen till Medicinsk sekreterare.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden.

Kurs

YH-poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

30

Arbetspsykologi och bemötande i vården

20

Examensarbete

25

Hälso- och sjukvårdsadminstration

30

IT-adminstrativt verktyg

30

Kommunikation och administration

40

Lärande i arbete (LIA) 1

30

Lärande i arbete (LIA) 2

30

Lärande i arbete (LIA) 3

45

Medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering

20

Medicinsk dokumentation och terminologi

60

Medicinsk engelska

20

Verksamhetsutveckling

20

Summa yrkeshögskolepoäng

400


l

Självservice

Handbok för handledare inom LIA

Bedömning av LIA 3, för handledare

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-09-26 08.47

Uppdaterad av:

Dela sidan: Medicinsk sekreterare

g q n C

p

Kontakt