Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Medicinsk sekreterare

Vill du arbeta med att hjälpa patienter och personal i vården?
Då är medicinsk sekreterare en yrkesroll för dig!

Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll eftersom du ofta är den första personen som patienterna möter. Servicekänsla och intresse för människor är egenskaper du bör ha för att passa som medicinsk sekreterare.

Sök till Medicinsk sekreterare

  • Ansökan: Stängd.
  • Nästa start: Besked kommer januari 2020

Kortfakta om utbildningen

  • Poäng: 400 YH-poäng
  • Längd: 2 år
  • Antal platser: 27
  • Studieform: Platsbunden i Borås
  • Studietakt: Heltid 100%
  • Praktik (LIA): 26% av utbildningstiden.
  • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
  • Utbildningen är kostnadsfri

Jobb efter examen

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom såväl privata företag som offentlig verksamhet i detta viktiga verksamhetsområde. Det finns därför goda möjligheter till anställning eftersom efterfrågan på medicinska sekreterare är stor. 

Teori förenas med praktik

När du läser Medicinsk sekreterare blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. 21 veckor är du ute på praktik (LIA) vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller vårdadministratör.

Kunskap, färdighet och kompetens

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om det regelverk som styr hälso- och sjukvården. Du erhåller grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt den sjukdomslära som behövs för att kunna hantera medicinsk dokumentation. Du lär dig även de IT-system som används inom yrket.

Praktiska färdigheter

Du lär dig medicinsk terminologi och dokumentation och får möjlighet att träna detta praktiskt i vår utbildningsmiljö på sjukhuset och vårdcentraler. Du får färdigheter i att registrera medicinska diagnoser och åtgärder inom olika specialiteter. Du lär dig också att bemöta patienter och deras anhöriga .

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt arbete som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering och data- och statistikbearbetning. Du har också en kompatens i digital service. Du bemöter patienter och deras anhöriga på ett professionellt sätt.
Du har också kompetens att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete i verksamheten.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både anställda lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom vården. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtidens vård.

Tjej som studerar til medicinsk sekreterare på Yrkeshögskolan i Borås

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden.

Kurs

YH-poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

30

Arbetspsykologi och bemötande

20

IT-administrativt verktyg

30

Kommunikation, retorik och informationsutformning

40

Medicinsk diagnos- och åtgärdskodning

20

Medicinsk dokumentation och terminologi

60

Medicinsk engelska

20

Verksamhetsutveckling

20

Vårdjuridik och organisation

30

Lärande i arbete (LIA) 1

30

Lärande i arbete (LIA) 2

30

Lärande i arbete (LIA) 3

45

Examensarbete

25

Summa yrkeshögskolepoäng

400


Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen till Yrkeshögskolan måste du ha behörighet från gymnasiet. Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/G i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 6 eller minst betyget Godkänd i kurserna svenska /Svenska som andraspråk B och engelska B.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.
Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval efter betyg och särskilt prov

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget och ett särskilt prov i svenska. De med högst betygsmedelvärde blir kallade till provet per e-post i mitten av april. Det särskilda provet genomförs i början av maj och tar cirka en halv dag. 

Urval sker i två steg

I steg ett görs ett urval på betyg där de med högst betygmedelvärde kallas till ett särskilt prov i svenska. Provet poängsätts. Provet består av ordkunskap och uppsatsskrivning.

I steg två slås betygsmedelvärdet samman med poängen från det särskilda provet. Summan av betygsmedelvärdet och den erhållna poängen vid det särskilda provet utgör den slutliga antagningsgrunden. 

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

l

Självservice

Handbok för handledare inom LIA

Bedömning av LIA 3, för handledare

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-11-11 09.41

Uppdaterad av:

Dela sidan: Medicinsk sekreterare

g q n C

Välkommen till Borås

l

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever

p

Kontakt