Meny

Meny

Medicinsk sekreterare

Vill du arbeta med administration och dokumentation i vården?
Då är medicinsk sekreterare en yrkesroll för dig!

Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll eftersom du ofta är den första personen som patienterna möter. Servicekänsla och intresse för människor är egenskaper du bör ha för att passa som medicinsk sekreterare.

Sök till Medicinsk sekreterare

  • Ansökan: Stängd.
  • Nästa start: Besked kommer januari 2020

Kortfakta om utbildningen

  • Poäng: 400 YH-poäng
  • Längd: 2 år
  • Antal platser: 27
  • Studieform: Platsbunden i Borås
  • Studietakt: Heltid 100%
  • Praktik (LIA): 26% av utbildningstiden.
  • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
  • Utbildningen är kostnadsfri

Jobb efter examen

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom såväl privata företag som offentlig verksamhet i detta viktiga verksamhetsområde. Det finns därför goda möjligheter till anställning eftersom efterfrågan på medicinska sekreterare är stor. 

Teori förenas med praktik

När du läser Medicinsk sekreterare blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. Och 26 procent av din utbildningstid är du ute på praktik vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller vårdadministratör.

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om det regelverk som styr hälso- och sjukvården. Du erhåller grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt den sjukdomslära som behövs för att kunna hantera medicinsk dokumentation.

Praktiska färdigheter

Du lär dig medicinsk terminologi och dokumentation och får möjlighet att träna detta praktiskt i vår utbildningsmiljö på sjukhuset. Du får färdigheter i att diagnosregistrera medicinska diagnoser och åtgärder inom olika specialiteter. Du får även färdigheter i att själv kunna använda de viktigaste kvalitetsverktygen som ofta tillämpas i arbetet med att förbättra och utveckla en verksamhet.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt arbete som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Utöver arbetsuppgifter inom medicinsk dokumentation kan till exempel medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering och data- och statistikbearbetning ingå.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både fasta lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom vården. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtiden.

Tjej som studerar til medicinsk sekreterare på Yrkeshögskolan i Borås

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden.

Kurs

YH-poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

30

Arbetspsykologi och bemötande i vården

20

Examensarbete

25

Vårdjuridik och organisation

30

IT-administrativt verktyg

30

Kommunikation och administration

40

Lärande i arbete (LIA) 1

30

Lärande i arbete (LIA) 2

30

Lärande i arbete (LIA) 3

45

Medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering

20

Medicinsk dokumentation och terminologi

60

Medicinsk engelska

20

Verksamhetsutveckling

20

Vårdjuridik och organisation

30

Summa yrkeshögskolepoäng

400


Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen till Yrkeshögskolan måste du ha behörighet från gymnasiet. Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/G i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 6 eller minst betyget Godkänd i kurserna svenska /Svenska som andraspråk B och engelska B.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.
Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval efter betyg och särskilt prov

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget och ett särskilt prov i svenska. De med högst betygsmedelvärde blir kallade till provet per e-post i mitten av april. Det särskilda provet genomförs i början av maj och tar cirka en halv dag. 

Urval sker i två steg

I steg ett görs ett urval på betyg där de med högst betygmedelvärde kallas till ett särskilt prov i svenska. Provet poängsätts. Provet består av ordkunskap och uppsatsskrivning.

I steg två slås betygsmedelvärdet samman med poängen från det särskilda provet. Summan av betygsmedelvärdet och den erhållna poängen vid det särskilda provet utgör den slutliga antagningsgrunden. 

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

l

Självservice

Handbok för handledare inom LIA

Bedömning av LIA 3, för handledare

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-09-06 13.06

Uppdaterad av:

Dela sidan: Medicinsk sekreterare

g q n C

p

Kontakt