Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Medicinsk sekreterare

Är du intresserad av att arbeta administrativt inom hälso- och sjukvården? Vill du hjälpa patienter och personal? Då är medicinsk sekreterare ett yrke för dig!

Som medicinsk sekreterare är du den första personen som patienterna möter. Servicekänsla och intresse för människor är egenskaper du bör ha.

Just nu sker stora förändringar inom vårt yrke. Allt mer digitaliseras och ny teknik införs. Som medicinsk sekreterare är du en nyckelperson inom den nya administrationen.
Arbetet passar dig som är strukturerad och har goda kunskaper i svenska språket. Du har förmåga att göra det komplicerade förståeligt och omvandla det vardagliga talet till medicinskt fackspråk.

Är detta utbildningen för dig?

Sök till Medicinsk sekreterare

 • Ansökan är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar den 1 februari 2023 till höststarten 2023.
 • Nästa start: Augusti 2023 (Under förutsättning att vi beviljas omstart. Besked i januari. Utbildningens namn kommer då att vara Medicinsk vårdadministratör).
 • Här hittar du ett nedladdningsbart kursblad Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Mejla mig så berättar jag mer. / Jessica
Två studerande på Medicinsk sekreterare

Två studerande på Medicinsk sekreterare.

Kortfakta om programmet

 • Poäng: 400 YH-poäng
 • Längd: 2 år (80 veckor)
 • Studieform: Platsbunden i Borås
 • Plats: Bryggaregatan 12, Borås.
 • Studietakt: Heltid 100%
 • Praktik (LIA): 25% av utbildningstiden.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
 • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare: Jessica Feufel, 0721-60 08 95
E-post: jessica.feufel@edu.boras.se

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng d är varje poäng motsvarar en dags studier.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att ändra kursplanerna under studietiden.

Tabellen visar vilka kurser som ingår i utbildningen.

Kurs

YH-poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

30

Arbetspsykologi och bemötande

20

IT-administrativt verktyg

30

Kommunikation, retorik och informationsutformning

40

Medicinsk diagnos- och åtgärdskodning

30

Medicinsk dokumentation

30

Medicinsk terminologi

20

Medicinsk engelska

20

Verksamhetsutveckling

20

Vårdjuridik och organisation

30

Examensarbete

25

Lärande i arbete (LIA) 1

40

Lärande i arbete (LIA) 2

30

Lärande i arbete (LIA) 3

35

Summa yrkeshögskolepoäng

400

Alla kurser är preliminära. Justeringar kan göras under utbildningens gång för att hålla utbildningen aktuell.

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av din kompetens som medicinsk sekreterare är stort inom hälso- och sjukvården. I takt med ökade krav på en modern och säkrare hälso- och sjukvård ökar också kraven på kvalificerat och effektivt administrativt stöd. Som medicinsk sekreterare har du här en viktig roll.

När du studerar till medicinsk sekreterare blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. Du är ute på praktik 21 veckor under utbildningstiden vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.​

En medicinsk sekreterare är ungefär äldre tiders läkarsekreterare, men med betydligt fler och mer komplicerade arbetsuppgifter.

Vi erbjuder ...

Hos Yrkeshögskolan i Borås får du en utbildning som delvis leds av lärare verksamma i arbetslivet. Du gör praktik ute i verksamheten som vårdcentraler eller sjukhus, och skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk skapar jobbchanser. En fjärdedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på din arbetsplats. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät.

Utbildningen Medicinsk sekreterare står inför stora förändringar. Vi följer utvecklingen och anpassar oss till de senaste direktiven.

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler på Bryggaregatan ligger centralt. Det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Tjej som studerar till medicinsk sekreterare på Yrkeshögskolan i Borås

Studerande på medicinsk sekreterare.

Teori förenas med praktik

När du läser Medicinsk sekreterare blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. 21 veckor är du ute på praktik (LIA) som ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaperna och de praktiska färdigheterna som du behöver för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller vårdadministratör.

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om det regelverk som styr hälso- och sjukvården. Du får grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt den sjukdomslära som behövs för att kunna hantera medicinsk dokumentation. Du lär dig även de IT-system som används inom yrket.

Praktiska färdigheter

Du lär dig medicinsk terminologi och dokumentation och får möjlighet att träna detta praktiskt i vår utbildningsmiljö på sjukhuset och vårdcentraler. Du får färdigheter i att registrera medicinska diagnoser och åtgärder inom olika specialiteter. Du lär dig också att bemöta patienter och deras anhöriga.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt arbete som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering och data- och statistikbearbetning. Du har också en kompetens i digital service. Du bemöter patienter och deras anhöriga på ett professionellt sätt.
Du har också kompetens att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete inom verksamheten.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både anställda lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom vården. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtidens vård.

Studerande vid Borås yrkeshögskola

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

För att antagas krävs godkända betyg E/G i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 6 eller minst betyget Godkänd i kurserna Svenska /Svenska som andraspråk B och Engelska B.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
När du ansöker om reeell kompetens måste du bifoga ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Längs ner på den här sidan hittar du Formulär för kompetenskartläggning. Fyll i och bifoga formuläret i din ansökan.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Om vi får fler sökande än vi har platser gör vi ett urval bland de behöriga. Urval sker i två steg. Först görs ett urval på betyg där alla kallas till ett särskilt prov i svenska. Provet består av ordkunskap och uppsatsskrivning.*

Det särskilda provet genomförs i maj och tar cirka en halv dag. Kallelse skickas ut i med e-post i april.

* Du som går på gymnasiet eller läser in en kurs på komvux ska ta kontakt med utbildningsledaren inför provet.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen.
Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Medicinsk sekreterare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol