Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Medicinsk sekreterare

Vill du vara med att hjälpa patienter och personal i vården?
Då är medicinsk sekreterare ett yrke för dig!

Som medicinsk sekreterare är du den första personen som patienterna möter. Servicekänsla och intresse för människor är egenskaper du bör ha för att passa som medicinsk sekreterare.

Är Medicinsk sekreterare utbildningen för dig?

Sök till Medicinsk sekreterare

Kortfakta om utbildningen

  • Poäng: 400 YH-poäng
  • Längd: 2 år
  • Studieform: Platsbunden i Borås
  • Studietakt: Heltid 100%
  • Praktik (LIA): 26% av utbildningstiden
  • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
  • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare: Jessica Feufel, 0721-60 08 95
E-post: jessica.feufel@edu.boras.se

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av din kompetens som medicinsk sekreterare är stort inom hälso- och sjukvården. I takt med ökade krav på en modern och säkrare hälso- och sjukvård ökar också kraven på kvalificerat och effektivt administrativt stöd. Som medicinsk sekreterare har du här en viktig roll.

När du studerar till Medicinsk sekreterare blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. Du är ute på praktik 21 veckor under utbildningstiden vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.​

Vi erbjuder ...

Hos Borås Yrkeshögskola får du en utbildning som delvis leds av lärare verksamma i arbetslivet. Du gör praktik ute i verksamheten som vårdcentraler eller sjukhus, och skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk skapar jobbchanser. En fjärdedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät.

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Våra lokaler på Bryggaregatan ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget.

Tjej som studerar til medicinsk sekreterare på Yrkeshögskolan i Borås

Teori förenas med praktik

När du läser Medicinsk sekreterare blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. 21 veckor är du ute på praktik (LIA) som ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som medicinsk sekreterare, läkarsekreterare eller vårdadministratör.

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om det regelverk som styr hälso- och sjukvården. Du erhåller grundläggande kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt den sjukdomslära som behövs för att kunna hantera medicinsk dokumentation. Du lär dig även de IT-system som används inom yrket.

Praktiska färdigheter

Du lär dig medicinsk terminologi och dokumentation och får möjlighet att träna detta praktiskt i vår utbildningsmiljö på sjukhuset och vårdcentraler. Du får färdigheter i att registrera medicinska diagnoser och åtgärder inom olika specialiteter. Du lär dig också att bemöta patienter och deras anhöriga.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt arbete som medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel medicinsk diagnos- och åtgärdsklassificering och data- och statistikbearbetning. Du har också en kompatens i digital service. Du bemöter patienter och deras anhöriga på ett professionellt sätt.
Du har också kompetens att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete i verksamheten.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både anställda lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom vården. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtidens vård.

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng där varje poäng motsvarar en dags studier.

En yrkeshögskoleutbildning har alltid som mål att vara anpassad efter arbetsmarknadens behov, vilket innebär att utbildningen är flexibel med möjligheter att revidera kursplanerna under studietiden.

Tabellen visar vilka kurser som ingår i utbildningen.

Kurs

YH-poäng

Anatomi, fysiologi och sjukdomslära

30

Arbetspsykologi och bemötande

20

IT-administrativt verktyg

30

Kommunikation, retorik och informationsutformning

40

Medicinsk diagnos- och åtgärdskodning

30

Medicinsk dokumentation

30

Medicinsk terminologi

20

Medicinsk engelska

20

Verksamhetsutveckling

20

Vårdjuridik och organisation

30

Examensarbete

25

Lärande i arbete (LIA) 1

30

Lärande i arbete (LIA) 2

30

Lärande i arbete (LIA) 3

45

Summa yrkeshögskolepoäng

400


Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du går i gymnasiet kan du ansöka även om du inte har ett slutbetyg än. Du anger i din ansökan att du kompletterar med ditt betyg senast några dagar efter din studentexamen. Exakt datum kommer snart.

Särskilda förkunskaper

För att antas krävs godkända betyg E/G i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och Engelska 6 eller minst betyget Godkänd i kurserna Svenska /Svenska som andraspråk B och Engelska B.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.
Arbetsgivarintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens.
Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Om vi får fler sökande än vi har platser gör vi ett urval bland de behöriga. Urval sker i två steg. Först görs ett urval på betyg där de med högst betygmedelvärde sedan kallas till ett särskilt prov i svenska. Provet består av ordkunskap och uppsatsskrivning.

Det särskilda provet genomförs i maj och tar cirka en halv dag. Kallelse skickas ut i med e-post i april/maj.

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Medicinsk sekreterare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol