Logotyp för Borås Stad
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Elevinflytande

På Almåsgymnasiet jobbar vi med elevinflytande på många sätt. Elever har rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud, det står i skollagen och i arbetsmiljölagen. Under regelbundna klasskonferenser har alla elever möjlighet att ta upp olika frågor. Elevrådsrepresentanter tar sedan med sig frågorna till elevrådsstyrelsen eller elevrådskonferenser.

Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden representerar eleverna i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljön handlar om både den fysiska och den psykosociala miljön. Det kan till exempel handla om att skolan ska ha ett bra förebyggande arbete mot mobbning. I Skolverkets föreskrifter Länk till annan webbplats. kan du som elev hitta information om hur arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud ska gå till.

På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du som elev hitta information om elevskyddsombudets roll. Länk till annan webbplats.

Matråd

Matråd organiseras 2 ggr/termin och representanter från alla klasser träffar personal ur skolledning och skolmatsalen.

Miljöråd

Almåsgymnasiet bedriver ett omfattande miljöarbete och alla klasser representeras av 1-2 elever som ingår i skolans Grön Flagg-arbete för miljön. Grön Flaggrådet har 1-2 miljöråd/termin

Elevrådet

Elevrådet jobbar med Almåsgymnasiets elevers frågor mot skolledning och andra personalgrupper. De är med i det fackliga arbetet och deltar i Lokal Samverkansgrupp, LSG, på skolan. Dessutom arrangerar de olika aktiviteter under läsåret, studentmössutprovning under höstterminen och studentfotografering i juni.

Elevrådsstyrelse läsåret 2021/22:

  • Ordförande: Ebba Grön VO19, Alice Forsberg LÄR19
  • Vice ordförande: Hamid Said Sharif VO21A, Mauritz Lagerström BF21B
  • Sekreterare: Aleksia Sinani BF19
  • Kassör: Gustav Johnson HA20A, Ilham Abdi Maalin VO21B
  • Vice kassör: Anisa Rage VO21A
  • Marknadsansvarig/informatör: Melvin Glag BF21B
  • Informationsgrupp: Emelie Eriksson BF21B, Alice Forsberg LÄR19
  • Aktivitetsansvarig: Malva Green HVST19
  • Aktivitetsgrupp: Maja Isakovic HA19B, Emelie Eriksson BF21B, Anton Kavtaradze Thomsen RL20, Anton Olsson RL 20
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol