Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Elevinflytande

På Almåsgymnasiet jobbar vi med elevinflytande på många sätt. Elever har rätt till formellt demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud, det står i skollagen och i arbetsmiljölagen. Under regelbundna klasskonferenser har alla elever möjlighet att ta upp olika frågor. Elevrådsrepresentanter tar

sedan med sig frågorna till elevrådsstyrelsen eller elevrådskonferenser.

Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden representerar eleverna i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljön handlar om både den fysiska och den psykosociala miljön. Det kan till exempel handla om att skolan ska ha ett bra förebyggande arbete mot mobbning. I Skolverkets föreskrifterlänk till annan webbplats kan du som elev hitta information om hur arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud ska gå till.

På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du som elev hitta information om elevskyddsombudets roll.länk till annan webbplats

Matråd

Matråd organiseras 2 ggr/termin och representanter från alla klasser träffar personal ur skolledning och skolmatsalen.

Miljöråd

Almåsgymnasiet bedriver ett omfattande miljöarbete och alla klasser representeras av 1-2 elever som ingår i skolans Grön Flagg-arbete för miljön. Grön Flaggrådet har 1-2 miljöråd/termin

Elevrådet

Elevrådet jobbar med Almåsgymnasiets elevers frågor mot skolledning och andra personalgrupper. De är med i det fackliga arbetet och deltar i Lokal Samverkansgrupp, LSG, på skolan. Dessutom arrangerar de olika aktiviteter under läsåret, studentmössutprovning under höstterminen och studentfotografering i juni.

Elevrådsstyrlesen läsåret 2019/20:

Ordförande: Mikaela Sparrenbrink BF18B
Vice ordförande:
Ekonomiansvarig: Felicia Andreasson, Bf18b
Vice ekonomiansvarig: Lovisa Carlberg, Bf18b
Vice marknadsförare:

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-02-03 07.46

Uppdaterad av:

Dela sidan: Elevinflytande

g q n C

p

Kontakt