Logotyp för Borås Stad
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Studie- & yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) kan ge dig allmän information om olika utbildningar och studievägar för olika yrken. Dessutom kan SYV fungera som ett bollplank, hjälpa dig att konkretisera dina tankar och vägleda dig utifrån dina önskemål.
Förutom detta, kan SYV hjälpa dig att välja kurser på gymnasiet som stärker dig i ditt yrkesval.

Studie- och yrkesvägledare:
Roxana Lozonschi

(startar 9 augusti)

Tel. 0768-88 77 97

Anders Waldau
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Studie- & yrkesvägledning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol