Logotyp för Borås Stad
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Utbildningar

Lärare hjälper elev

Du hittar aktuell information om alla våra utbildningar på Borås Stads gymnasiewebb, borasgymnasier.se.

Borås Stads gymnasiewebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Program

Almåsgymnasiet har 6 nationella gymnasieprogram att välja mellan, allt för att du ska hitta det som intresserar just dig. Du kan välja att läsa programmet som skolförlagt eller som lärling.

Du kan studera ett yrkesprogram och gå direkt ut i arbetslivet efter avslutade studier, eller studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

På alla program får du grundläggande högskolebehörighet och på några program får du dessutom särskild behörighet så du kan söka direkt till specifika högskoleutbidlnignar, exempelvis sjuksköterskeprorammet eller polishögskolan. Det finns naturligtvis fler högskoleutbildningar att välja mellan.

Kombinera studier med idrottsutbildning

För dig som ska börja gymnasiet och vill satsa på din idrott finns möjligheten att söka till Nationell- (NIU) eller Lokal-(LIU) idrottsutbildning.

På Almåsgymnasiet kan du kombinera dina gymnasiestudier på flera av programmen med din idrottssatsning. Du söker till ett vanligt gymnasieprogram som alla andra elever. Dessutom gör du en ansökan till idrottsutbildningen separat, enligt datum och i tid, olika för varje idrott. Ansökan till NIU sker oftast under hösten och LIU samtidigt som gymnasievalet. Det är viktigt att du har koll på dina ansökningstider.

NIU – Nationell idrottsutbildning är för dig som satsar mot en professionell karriär inom din idrott. Du kommer att ha tre morgonträningar varje vecka. 400 poäng i din kursplan är kopplade till ditt idrottsutövande.

LIU – Lokal idrottsutbildning är för dig som satsar på din idrott i ett mera lokalt perspektiv. Du kommer att ha en eller två morgonträningar varje vecka. 200 poäng i sin kursplan är kopplade till ditt idrottsutövande.

Dessa sporter kan du kombinera med gymnasiestudier. Länk till annan webbplats.

Skolan och lärare

På Almåsgymnasiet går cirka 850 gymnasieelever och här arbetar ungefär 130 personal. Våra lärare är proffesionella, följer branschernas utveckling och har stor kunskap om tekniker, metoder och vilka kompetenser som krävs när du kommer ut på arbetsmarknaden.

Lärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen som till exempel svenska, matematik och engelska är duktiga på att infärga ämnena för att lyfta utbildningens specifika karaktär. På det sättet bildar dina ämnen en röd tråd genom utbildningen och det blir lättare för dig att uppleva helhet och se samband.

Din insats

Att börja på gymnasiet innebär att du behöver ta ett större ansvar för dina studier jämfört med grundskolan, och du kan se fram emot tre roliga år med många utmaningar och spännande aktiviteter.

Vi vet att du kan nå dina drömmar och bli en stjärna! Det är upp till dig att bestämma hur långt du vill nå och vilken karriär du vill ha i framtiden. Vårt jobb är att hjälpa dig att nå dit. Vi tar det på allvar!

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

På alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du lär dig praktiska färdigheter inom din valda profil direkt på en arbetsplats. Dessa veckor fördelas olika på programmen beroende på vad som passar verksamheten bäst.

På APL-platsen har du en kompetent och utbildad handledare som vägleder dig, tar hand om dig och lär dig yrket. Du följer arbetsplatsens arbetstider vilket i praktiken kan innebära oregelbundna arbetstider. Både tidiga mornar, sena kvällar och helger kan förekomma, beroende på vilken bransch du utbildas inom.

Under praktikperioden följer din lärare upp din utveckling genom kontinuerlig kontakt med dig och handledaren. Skolan anordnar APL-platser, men du får självklart komma med önskemål och förslag.

APL (arbetsplatsförlagt lärande Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Utbildningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol