Borås Stads logotyp
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Almåsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Utbildningar

Almåsgymnasiets utbildningar

Program

Almåsgymnasiet har sju nationella gymnasieprogram med 23 olika profiler att välja mellan för att du ska hitta det som intresserar just dig.

Här kan du välja mellan de högskoleförberedande Ekonomi- eller Naturvetenskapsprogrammen, både med unika profiler, som förbereder dig för fortsatta studier och en framgångsrik karriär. Du kan även välja att studera ett yrkesprogram och gå direkt ut i arbetslivet efter avslutade studier, eller studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Skolan och lärare

På Almåsgymnasiet går cirka 800 gymnasieelever och här arbetar ungefär 160 personal. Våra lärare är profesionella, följer branschernas utveckling och har stor kunskap om tekniker, metoder och vilka kompetenser som krävs när du kommer ut på arbetsmarknaden.

Lärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen som till exempel svenska, matematik och engelska är duktiga på att infärga ämnena för att lyfta utbildningens specifika karaktär. På det sättet bildar dina ämnen en röd tråd genom utbildningen och det blir lättare för dig att uppleva helhet och se samband.

Din insats

Att börja på gymnasiet innebär att du behöver ta ett större ansvar för dina studier jämfört med grundskolan, men du kan också se fram emot tre roliga år med många utmaningar och spännande aktiviteter. För att utveckla din unika personlighet kommer du att testa många olika arbetsformer i grupp och individuellt: projektarbeten, UF-företagande, olika typer av tävlingar och APL - om du går ett yrkesprogram.

Vi vet att du kan nå dina drömmar och bli en stjärna! Det är upp till dig att bestämma hur långt du vill nå och vilken karriär du vill ha i framtiden. Vårt jobb är att hjälpa dig att nå dit. Vi tar det på allvar!

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

På alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du lär dig praktiska färdigheter inom din valda profil direkt på en arbetsplats. Dessa veckor fördelas olika på programmen beroende på vad som passar verksamheten bäst.

På APL-platsen har du en kompetent och utbildad handledare som vägleder dig, tar hand om dig och lär dig yrket. Du följer arbetsplatsens arbetstider vilket i praktiken kan innebära oregelbundna arbetstider. Både tidiga mornar, sena kvällar och helger kan förekomma, beroende på vilken bransch du utbildas inom.

Under praktikperioden följer din lärare upp din utveckling genom kontinuerlig kontakt med dig och handledaren. Skolan anordnar APL-platser, men du får självklart komma med önskemål och förslag.

Tillsammans skapar vi stjärnor!

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-28 09.18

Uppdaterad av:

Dela sidan: Utbildningar

g q n C