Meny

Meny

Utbildningar

Almåsgymnasiets utbildningar.

Program

Almåsgymnasiet har 6 nationella yrkesprogram. På alla program finns flera olika profiler att välja mellan så du ska hitta det som intresserar just dig.

Efter ett slutfört yrkesprogram får du en yrkesexamen men du kan också välja kurser så du får grundläggande högskolebehörighet inom ramen av 2500 poäng. Det innebär att du väljer det/de ämnen som behövs på just ditt program, i ditt individuella val.

Skolan och lärare

På skolan går det cirka 800 gymnasieelever och här arbetar ungefär 100 lärare, vilket innebär att vi har hög lärartäthet. Alla yrkeslärare har själva arbetat många år inom det yrke de undervisar i. Det innebär att de har stor kunskap om tekniker, metoder och vilka kompetenser som krävs när du ska arbeta inom branschen sen. De lärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen som till exempel svenska, matematik och engelska samarbetar med yrkeslärarna och skapar relevanta uppgifter som har koppling till det yrke du har valt. På det sättet blir alla ämnen viktiga och relevanta och det blir lättare för dig att se samband.

Almåsgymnasiet har under cirka 10 års tid arbetat med formativ bedömning som är ett verktyg för lärare och elev. Det gör att du lättare vet vilka kunskaper du har i ämnet, vad du behöver utveckla och hur du ska göra det för att nå målen. Vi vill att du ska lyckas!

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

På alla yrkesprogram ingår minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det innebär att du lär dig en del av yrket ute på en arbetsplats istället för i skolan. Då får du direkt inblick i den bransch du har valt och ser vad det innebär och vad du behöver ha för kunskaper. Dessa veckor fördelas olika på programmen beroende på vad som passar verksamheten bäst. Många ggr är du på en APL-plats i perioder cirka 3-5 v, men det kan också innebära 1dag/vecka.

På APL-platsen har du en yrkeskompetent och utbildad handledare som tar hand om dig och lär dig yrket. Lärare, handledare och elev följer upp utvecklingen tillsammans så mål och kunskapskrav nås.

Skolan ordnar APL-plats åt dig men du får självklart komma med önskemål och förslag.

Att gå på gymnasiet

Att gå på gymnasiet är nytt och spännande för dig som kommer från årskurs 9. Här är vi positiva till utbildning och alla strävar efter att du ska klara alla dina mål. Det innebär att du kommer att få ta mer eget ansvar för dina studier, än vad du kanske varit van vid tidigare. Det är upp till dig hur mycket du vill lära dig, hur långt du vill nå, vilket arbete du vill ha i framtiden. Vårt jobb blir att hjälpa dig att nå dit.

Tillsammans skapar vi stjärnor i yrkeslivet!

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-02-01 14.28

Uppdaterad av:

Dela sidan: Utbildningar

g q n C

p

Kontakt