Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Välja Bäckäng?

Du som går i år 9 och funderar på gymnasievalet, kan besöka gymnasievalsjuharad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du se Bäckängs utbildningar

Ansökning till HT 2018

Ansökningsperioden öppnar 9 januari 2018 till och med 1 februari 2018 (klockan 24.00).
Sista ansökningsdag för läsåret 2018/2019 är den 1 februari 2018.

Preliminär antagning är klar under vecka 14.

16 april - 15 maj (till klockan 24.00) 2018 kommer det finnas möjlighet till om- och nyval.

Slutantagningen är klar den senast den 1 juli 2018.

Färdighetsprov för sökande till estetiska programmet

Besöksdagar och Öppet hus

Du är välkommen att hälsa på oss på våra besöksdagar i november och när vi har Öppet hus i december. Då har du chansen att uppleva stämningen här och träffa elever och lärare från alla våra utbildningar. Om du har frågor så kan du självklart kontakta oss!

Vilka IV-kurser finns på Bäckäng?

Det här kursutbudet för det individuella valetPDF hade vi under läsår 2016/17. Observera att kursutbudet kan vara ändrat till nästa läsår.

Antagningsstatistiken för vår skola läsåret 2017/18

Observera att det inte betyder att det kommer bli likadant under nästa läsår! Det här är bara en bild av hur antagningen såg ut sommaren 2017.

Medeltal är enbart ett riktvärde och kan inte jämföras från år till år. Antal sökande och deras betyg i förhållande till antal platser ger medeltalet.

Betygsvärdet räknas fram genom att man lägger ihop värdet av de 16 bästa betygen, 17 om du har ett betyg i ett modernt språk (franska, tyska, spanska).

Estetiska programmet

Bild och formgivning 258 (Kod ESBIL-BÄ)

Design 223 (Kod ESBIL-D-BÄ)

Creative dance performance 311 (Kod ESDAN-BÄ)

Musik 271 (Kod ESMUS-BÄ)

Teater och film 284 (Kod ESTEA-BÄ)

Humanistiska programmet

Language studies 262 (Kod HUSPR-BÄ)

Historia och identitet 226 (Kod HUKUL-BÄ)

Naturvetenskapsprogrammet

Medicin 288 (Kod NANAT-M-BÄ)

Vetenskap och forskning 260 (Kod NANAT-V-BÄ)

Ledarskap 306 (Kod NANAT-1-BÄ)

Adventure 306 (Kod NANAS-A-BÄ)

Miljö och hållbar utveckling 260 (Kod NANAS-M-BÄ)

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap 270 (Kod SABET-BÄ)

Demokrati och mänskliga rättigheter 264 (Kod SASAM-D-BÄ)

Europa i världen 288 (Kod SASAM-E-BÄ)

Kommunikationsvetenskap 221 (Kod SAMED-BÄ)


Antagningsstatistiken för vår skola läsåret 2016/17

Det här är bara en bild av hur antagningen såg ut sommaren 2016. Det varierar från år till år.

Medeltal är enbart ett riktvärde och kan inte jämföras från år till år. Antal sökande och deras betyg i förhållande till antal platser ger medeltalet.

Betygsvärdet räknas fram genom att man lägger ihop värdet av de 16 bästa betygen, 17 om du har ett betyg i ett modernt språk (franska, tyska, spanska).

Estetiska programmet

Visual arts 243 (kallas ESBIL-BÄ)

Design 250 (kallas ESBIL-D-BÄ)

Creative dance performance 280 (kallas ESDAN-BÄ)

Musik 259 (kallas ESMUS-BÄ)

Teater och film 298 (kallas ESTEA-BÄ)

Humanistiska programmet

Language studies 261 (kallas HUSPR-BÄ)

Historia och identitet 223 (kallas HUKUL-BÄ)

Naturvetenskapsprogrammet

Medicin 281 (kallas NANAT-M-BÄ)

Vetenskap och forskning 317 (kallas NANAT-V-BÄ)

Ledarskap 319 (kallas NANAT-1-BÄ)

Adventure 311 (kallas NANAS-A-BÄ)

Miljö och hållbar utveckling 276 (kallas NANAS-M-BÄ)

Samhällsvetenskapsprogrammet

Beteendevetenskap 280 (kallas SABET-BÄ)

Demokrati och mänskliga rättigheter 270 (kallas SASAM-D-BÄ)

Europa i världen 298 (kallas SASAM-E-BÄ)

Kommunikationsvetenskap 269  (kallas SAMED-BÄ)

Senast ändrad: 2019-02-01 14.01

Uppdaterad av:

Dela sidan: Välja Bäckäng?

g q n C

p

Kontakt