Logotyp för Borås Stad
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Bäckängsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Färdighetsprov för sökande till Designprogrammet och Estetiska programmet

Blivande elever som söker till Designprogrammet eller Estetiska programmet 2021 kallas till färdighetsprov, enligt nedan:

Färdighetsproven kommer under VT 2021 att ske på distans pga rådande pandemi. Du som söker, kommer att få mer information hemskickad i februari. Proven kan ge maximalt 40 extra poäng till ditt meritvärde.

För Design är det obligatoriskt att göra färdighetsprovet.

Proven kan ge maximalt 40 extra poäng till ditt meritvärde. Ju högre poäng, desto bättre grundförutsättningar har du för karaktärsämnena. Resultatet av provet finner du sedan i Dexter.

Om du får förhinder att göra färdighetsprovet så anmäler du det till Bäckängsgymnasiets reception på telefon 033-35 79 40.

Designprogrammet

Färdighetsprovet för Designprogrammet är obligatoriskt. Sista tillfället att göra Färdighetsprovet är i augusti. För att bli antagen till programmet krävs ett godkänt färdighetsprov samt betyg C i Bild.

Provet består av tre delar:

 • Intervju
 • Figurteckning i blyerts efter modell
 • En illustration efter tema

Estetiska programmet

Det är inte obligatoriskt att delta i färdighetsproven för Estetiska programmet, men vi rekommenderar att du deltar. Dels får du extra poäng till ditt meritvärde, dels kan lärarna använda färdighetsproven för att anpassa utbildningarna, så att du som elev får ut så mycket som möjligt av din utbildning.

Bild och formgivning

Provet består av tre delar:

 • Intervju
 • Figurteckning i blyerts efter modell
 • Formge/gestalta i keramik utifrån skisser

Musik

Provet består av en praktisk och en teoretisk del.

Den praktiska delen:

 • Du ska spela/sjunga ett obligatoriskt stycke. Det valda stycket får du med kallelsen.
 • Du ska spela/sjunga ett valfritt stycke. Önskar du komp (piano eller gitarr) till detta måste du skicka noter och/eller ackordanalys till oss senast en vecka före provet. Du får även använda dig av inspelat komp om du så önskar. 

Den teoretiska delen:

 • Vi testar dina kunskaper i rytm, gehör och notkännedom.
 • Du ska vid provtillfället lämna en beskrivning av dig själv och din bakgrund (till exempel om du har spelat i band, tagit lektioner och så vidare). I beskrivningen ska du även tala om varför du söker till Estetiska programmet. Beskrivningen gör du i förväg och lämnar till oss under provdagen.

Dans

Provet består av tre delar:

 • Vi startar med en gemensam uppvärmning och improvisation, sedan arbetar vi kort med stilarna street, klassisk balett och jazz.
 • Du ska själv ha förberett ett danssolo som ska vara minst 30 sekunder och max 1 minut. Du väljer själv dansstil och musik. Ta med egen musik, det finns möjlighet att koppla in mp3-spelare eller mobiltelefon.
 • Vi avslutar med intervju.

Du ska vara ombytt vid färdighetsprovet. Omklädningsrum och dusch finns, ta med lämpliga träningskläder.

Teater

Provet består av tre moment:

 • Du ska gestalta/framföra en av de tre obligatoriska monologerna som du får med kallelsen. Monologen ska du kunna utantill.
 • Du ska läsa/framföra en dikt som du själv valt och förberett. Dikten ska du kunna utantill.
 • Du ska delta i olika gruppövningar. Vid dessa måste du vara ombytt. Omklädningsrum och dusch finns, ta med träningskläder.

Allt du framför ska vara på svenska.

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Färdighetsprov för sökande till Designprogrammet och Estetiska programmet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol