Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Färdighetsprov för sökande till Designprogrammet och Estetiska programmet

Blivande elever som söker till Designprogrammet eller Estetiska programmet 2019 kallas till färdighetsprov, enligt nedan:

Bild och Formgivning - tisdag 5 mars

Design - tisdag 5 mars

Creative Dance performance - torsdag 7 mars

Musik - torsdag 7 mars

Teater - torsdag 7 mars

Om ansökan sker under omvalsperioden är färdighetsprovet tisdag 4 juni.

Kallelse till färdighetsprov skickas ut cirka två veckor före provtillfället. För sökande till Musik respektive Teater och film medföljer även instruktioner till kallelsen.

Proven kan ge maximalt 40 extra poäng till ditt meritvärde. Ju högre poäng, desto bättre grundförutsättningar har du för karaktärsämnena. Resultatet av provet finner du sedan i Dexter.

Om du får förhinder att göra färdighetsprovet så anmäler du det till Bäckängsgymnasiets reception på telefon 033-35 79 40.

Designprogrammet

Färdighetsprovet för Designprogrammet är obligatoriskt. För att bli antagen till programmet krävs ett godkänt färdighetsprov samt betyg C i Bild.

Provet består av tre delar:

 • Intervju
 • Figurteckning i blyerts efter modell
 • En illustration efter tema

Estetiska programmet

Det är inte obligatoriskt att delta i färdighetsproven för Estetiska programmet, men vi rekommenderar att du deltar. Dels får du extra poäng till ditt meritvärde, dels kan lärarna använda färdighetsproven för att anpassa utbildningarna, så att du som elev får ut så mycket som möjligt av din utbildning.

Bild och formgivning

Provet består av tre delar:

 • Intervju
 • Figurteckning i blyerts efter modell
 • Formge/gestalta i keramik utifrån skisser

Musik

Provet består av en praktisk och en teoretisk del.

Den praktiska delen:

 • Du ska spela/sjunga ett obligatoriskt stycke. Det valda stycket får du med kallelsen.
 • Du ska spela/sjunga ett valfritt stycke. Önskar du komp (piano eller gitarr) till detta måste du skicka noter och/eller ackordanalys till oss senast en vecka före provet. Du får även använda dig av inspelat komp om du så önskar. 

Den teoretiska delen:

 • Vi testar dina kunskaper i rytm, gehör och notkännedom.
 • Du ska vid provtillfället lämna en beskrivning av dig själv och din bakgrund (till exempel om du har spelat i band, tagit lektioner och så vidare). I beskrivningen ska du även tala om varför du söker till Estetiska programmet. Beskrivningen gör du i förväg och lämnar till oss under provdagen.

Creative dance performance

Provet består av tre delar:

 • Vi startar med en gemensam uppvärmning och improvisation, sedan arbetar vi kort med stilarna street, klassisk balett och jazz.
 • Du ska själv ha förberett ett danssolo som ska vara minst 30 sekunder och max 1 minut. Du väljer själv dansstil och musik. Ta med egen musik, det finns möjlighet att koppla in mp3-spelare eller mobiltelefon.
 • Vi avslutar med intervju.

Du ska vara ombytt vid färdighetsprovet. Omklädningsrum och dusch finns, ta med lämpliga träningskläder.

Teater och film

Provet består av tre moment:

 • Du ska gestalta/framföra en av de tre obligatoriska monologerna som du får med kallelsen. Monologen ska du kunna utantill.
 • Du ska läsa/framföra en dikt som du själv valt och förberett. Dikten ska du kunna utantill.
 • Du ska delta i olika gruppövningar. Vid dessa måste du vara ombytt. Omklädningsrum och dusch finns, ta med träningskläder.

Allt du framför ska vara på svenska.

Senast ändrad: 2018-12-21 10.52

Uppdaterad av:

Dela sidan: Färdighetsprov för sökande till Designprogrammet och Estetiska programmet

g q n C

v

Färdighetsprov för sökande till Designprogrammet och Estetiska programmet

l

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever

p

Kontakt