Logotyp för Borås Stad
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stad Logotyp, till startsidan
Högtalare

Anpassad skolgång för dig inom autismspektrat

Du som behöver en individuellt anpassad studiemiljö kan få särskilt stöd av Borås Stad. Stödet är anpassat för dig med behov av autismspecifikt stöd under skolgången. Du har exempelvis en Autismdiagnos som gör att du har behov av mindre undervisningssammanhang, god förberedelse och extra studiestöttning.

Stödverksamheten kan erbjuda stöttning för elever på Borås kommunala gymnasieskolors program. På Almåsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet finns det behovsanpassade lokaler där undervisning kan ske i små grupper med stor individanpassning.

Du meddelar ditt behov av stöd till samordnare Tiina Eliasson. Ansökan till gymnasieprogram görs via ansökningswebben. Via stödverksamheten läser du sedan det program du har valt med en stöttning som anpassas efter dina förmågor. Du som är (eller blir) behörig till ett nationellt program, eller som ska läsa Programinriktat val, kan få stöd via stödverksamheten.

Kontakt angående behov av särskilt stöd

För att underlätta för eleverna vid övergång mellan grundskola och gymnasieskola är det önskvärt med tidig kontakt. Hör därför gärna av dig till verksamhetssamordnare Tiina Eliasson redan innan ansökningsperioden till gymnasiet.

Efter kontakt med samordnare erbjuds elev och vårdnadshavare besök på aktuell gymnasieskola. Vi strävar efter att kunna erbjuda en väl förberedd uppstart på gymnasieprogrammet.

För att kunna erbjuda individbaserat särskilt stöd från start önskar gymnasieskolan ta del av pedagogiska utredningar och eventuell psykologutredning. Dessa skickas till samordnare Tiina Eliasson.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Anpassad skolgång för dig inom autismspektrat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol