Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Yrkeshögskolan i Borås
Logotyp för Borås Stad
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Yrkeshögskolas logotyp, till yrkeshögskolans förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Digital analytiker

Vill du arbeta i ett framtidsyrke?

Är du analytisk, har ett tekniskt intresse, vill hela tiden lära dig nytt och arbeta med datadriva beslut?
Du ser värdet av relevant data som via teknisk analys leder till insikter.
Du tycker om att begripligt och övertygande kommunicera med andra.

Digital analytiker

Sök till utbildningenÖppnas i nytt fönster.

Kortfakta om programmet

 • Poäng: 400 YH-poäng
 • Längd: 2 år (80 veckor)
 • Studietakt: Heltid 100%, 40 timmar/vecka, varav minst 18 timmar är skolförlagd lektionstid.
 • Praktik (LIA): 25% av utbildningstiden, förlagd på företag.
 • Studieform: Platsbunden i Borås samt i Varberg via telebild.
 • Plats: Fabriksgatan 11, Borås eller Campus Varberg.
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
 • Utbildningen är kostnadsfri.

Kontakt

Utbildningsledare Henrik Koskela, 0734-32 78 76
E-post: Henrik G. Koskela (georg.koskela@boras.se)

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 400 YH-poäng. Varje dag på utbildningen motsvarar ett poäng.

Eftersom yrkeshögskoleutbildningen ska anpassas efter arbetsmarknadens behov kan kursplanen ändras under studietiden. I stora drag gäller dock denna: 

Tabellen visar vilka kurser som ingår i programmet och hur många poäng respektive kurs är på.

Kurs

YH-Poäng

Analys (GA4/Data streams, Google Sheets)

50

API och Feed Management

20

Avancerad analys (bl.a. SQL, R, Python, Data Query)

50

Implementation (bl.a. Tag Manager, serverside and tracking, js.)

50

Introduktion (bl.a. GDPR, tredjepartsverktyg)

20

Konverteringsoptimering och A/B-testning (bl.a. signifikans)

50

Visualisering och presentationsteknik (bl.a. Data Studio)

40

Lärande i arbete (LIA) 1

40

Lärande i arbete (LIA) 2

60

Examensarbete

20

Summa yrkeshögskolepoäng

400

Alla kurser är preliminära. Justeringar kan göras under utbildningens gång för att hålla utbildningen aktuell.

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

I takt med att företag i allt högre grad förlitar sig på data för sina beslut ökar efterfrågan på dataanalytiker. Yrkesroll ökar i takt med att digitala marknadsinvesteringar får allt större betydelse

De 25 företag som stödjer ansökan till utbildningen anger ett bedömt anställningsbehov de närmaste 3-5 åren av 110 till 170 digitala specialister.

Du vill arbeta i ett framtidsyrke och ser potentialen i att utveckla affärer genom datadrivna beslut.

Du tycker om att arbeta självständigt och att arbeta i team.

Du är analytisk, tekniskt intresserad och förändringsbenägen – vill ständigt lära dig nytt. Du är intresserad av att från data och information tillsammans med andra arbeta fram insikter.

Du förstår att kvalitén på beslut bygger på tillgång till korrekt och relevant data. Du vill lära dig att arbeta med tredjepartsverktyg som cookies, skapa och underhålla pixlar, arbeta med Google Tag Manager, och via API importera data från olika system.

Du vill lära dig kunders digitala beteenden och via analys och tolkning av data skapa information. Du vill lära dig använda avancerade analysverktyg för analys (t.ex. Google Analytics 4, Excel, SQL, Data Query, JavaScript, R, Python).

Du resultat- och kundfokuserad. Genom nyckeltal (KPI) utvärderar du digitala marknadsföringsinsatser och kundupplevelser och kommer med förslag till åtgärder och förbättringar.

Du vill lära dig att kommunicera komplexa insikter på ett begripligt och övertygande sätt, med stöd av visualiseringsverktyg som t.ex. Data Studio eller BI applikationer, till beslutsfattare.

Framtida arbetsuppgifter

Efter avslutad utbildning kommer du sannolikt att börja jobba som digital analytiker, konverteringsspecialist (CRO Specialist), digital visualiseringsspecialist eller som implementeringsspecialist.

Vi erbjuder ...

Hos Yrkeshögskolan i Borås får du en utbildning som leds av konsulter verksamma i branschen. Du gör praktik på företag och hela skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk som skapar jobbchanser

En fjärdedel (25%) av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete). Under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på arbetsplatsen. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät inom din framtida bransch.

Du kan göra ditt examensarbete självständigt eller som en utveckling av din LIA.

Studera i Borås

Våra lokaler i Borås och Varberg ligger centralt. I Borås tar det bara ett par minuter att gå till Yrkeshögskolan från Borås resecentrum eller busstationen på Södra torget. I Varberg tar det bara ett par minuter att gå från järnvägsstationen till Campus Varberg.

Att plugga i Borås eller Varberg innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Alingsås, Herrljunga, Vårgårda, Ulricehamn, Jönköping, Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad.

Du kommer att lära dig ...

En skoldag på Yrkeshögskolan i Borås är inte den andra lik. Föreläsningar blandas med praktiskt arbete; studiebesök varvas med gästföreläsningar.

En fjärdedel av din utbildningstid är du ute på praktik där du bygger upp ett stort och värdefullt nätverk. Under dina LIA-perioder använder du din kunskap från skolan för att fördjupar dina färdigheter inför din framtida yrkesroll

Som studerande på Digital analytiker har du också tillgång till E-handelsstadens frukostföreläsningar i Borås.

Praktiken, gästföreläsningarna och studiebesöken hjälper dig att bygga upp ett nätverk inom branschen medan du fortfarande är i utbildning.

Teoretiska kunskaper

Du lär dig specialiserade kunskaper inom affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konverteringsoptimering, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt statistisk och prediktiv analys i yrkesrollen som digital analytiker.

Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom business intelligence, data science, agil utveckling, kodning, frontendutveckling, kravställande för IT utveckling, annan mer komplex verksamhet som B2B och digital marknadsföring. Kunna förstå sambanden mellan kunskapsområdena för kundresan.

Kunskaper om arbetsprocesser, gällande lagar/regler och kvalitetskriterier inom affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konverteringsoptimering, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt statistisk och prediktiv analys i yrkesrollen som digital analytiker.

Praktiska färdigheter

Du får färdighet i att planera, identifiera datapunkter, förstå övriga intressenters behov, arbeta datadrivet, förklara samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom det digitala landskapet i yrkesrollen som digital analytiker.

Färdigheter i att lösa sammansatta problem inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom det digitala landskapet i yrkesrollen som digital analytiker.

Färdigheter i att kommunicera och presentera åtaganden och lösningar inom analys-, konverterings och datavisualiseringsarbeten inom det digitala landskapet på såväl svenska som engelska i yrkesrollen som digital analysspecialist. Samt lära organisationer vikten av ett datadrivet arbetssätt och hur organisationer kan använda data i sina beslut .

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens i att självständigt behandla affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konverteringsoptimering, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt statistisk analys, presentera och pedagogiskt förankra resultatet på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som digital analytiker.

Kompetenser i att övervaka arbete inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom det digitala landskapet samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som digital analytiker.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både fasta lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom e-handel och marknadsföring. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Välkommen till en spännande resa in i framtiden.

Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskola på www.yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Din ansökan ska vara komplett betyg när ansökningsperioden stänger. För dig som går gymnasiet eller kompletterar betyg behöver de vara oss tillhanda senast 19 juni.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i gymnasiekurserna Matematik 2 respektive Engelska 6.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
När du ansöker om reeell kompetens måste du bifoga ett tjänstgöringsintyg. Tjänstgöringsintyget ska innehålla uppgifter om ditt arbetsområde (=arbetsuppgifter), sysselsättningsgrad, datum du var anställd och underskrift från ansvarig på din arbetsplats.

Längs ner på den här sidan hittar du Formulär för kompetenskartläggning. Fyll i och bifoga formuläret i din ansökan.

Har du frågor om reell kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval

Urvalet görs dels på medelbetyg baserat på gymnasiebetyg (25%) och dels på ett urvalsprov (75%) som tillsammans skapar den sökandes meritvärde.

Den 20 juni antas de med högst meritvärde till utbildningen, övriga behöriga sätts på en reservlista med numrerad reservplats.

Antagningsbesked skickas senast vecka 26.

Betyg och examensbevis

Betyg ges för varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen.
Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.


Ledningsgrupp och utbildningsledare

 • Utbildningsledare: Henrik Koskela
 • Emil Garrote, Gina Tricot
 • Magnus Frejd, Ngine
 • Magnus Svanström, Utbildningsledare, Campus Varberg
 • Mikael Erhardsson, Forefront Consulting
 • Kim Hansen, Halmstad Kommun
 • Claes Hedlund, Conversionista
 • Joakim Östlind, NetOnNet
 • Robert Tillander, Ellos Group
 • Renée Säverot, CAG Ateles
 • Janne Häggström, Zhipster AB i Varberg
 • Henrik Brundin, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Madeleine Nilsson, Skolväsendet, Studie- och Yrkesvägledare, Vuxenutbildningen
 • Lars Einarsson-Mansén, adjungerad utbildningsledare Yrkeshögskolan i Borås

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen av Yrkeshögskolan i Borås på uppdrag av och i nära samverkan med näringslivet.
Vi jobbar tätt tillsammans med det lokala arbetslivet för att skapa de utbildningar som ger dig de bästa möjligheter till en anställning, en bra praktik och ett högklassigt nätverk. De flesta av våra studerande hittar också sina framtida arbetsplatser på något av sina LIA företag. Representanter från företag är i majoritet i utbildningens ledningsgrupp för att garantera att den är relevant och av god kvalitet.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Digital analytiker

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol