Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vårt klimatarbete

Att klimatet genomgår en förändring är tydligt på många håll runt om i världen. Dessutom syns ett tydligt samband mellan människans aktiviteter och den globala uppvärmningen.

Genom att orsaka stora utsläpp av växthusgaser från fossila källor rubbar vi balansen av växthusgaser i atmosfären. De globala kol- och energicyklerna är långdragna och gör att klimatförändringarna kommer att fortsätta under en lång tid framöver även om utsläppen av växthusgaser skulle minska radikalt.

Generellt förväntas ett mer oberäkneligt klimat med flera extrema händelser. Att lära sig att leva med denna osäkerhet blir viktigt för framtidens Borås - samtidigt som vi måste göra allt vi kan för att bromsa klimatförändringarna.

Arbetet med att minska klimatförändringarnas effekter och påverkan på vårt samhälle kan delas in två delar:

 • Minska utsläppen av växthusgaser
 • Hantera klimatrisker och göra klimatanpassningar

Minska utsläppen av växthusgaser

Vi måste lindra effekterna genom att minska växthuseffekten. Transporter, konsumtion av varor och tjänster och el- och värmeproduktion orsakar utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid, metan och lustgas. Med dagens nivåer av växthusgasutsläpp i atmosfären överskrider vi inom några år nivåerna som kan orsaka en global temperaturökning med 1,5 grader Celcius över förindustriell tid (åren 1850 till 1900).

Minska utsläppen av växthusgaser

Hantera klimatrisker och göra klimatanpassningar

Anpassningen till ett klimat i förändring behöver göras på flera håll i samhället, både strukturellt och individuellt. Borås Stad och de aktörer som verkar i samhället har mycket att vinna på att stå förberedda och motståndskraftiga för oförutsedda händelser i framtiden. Det innebär att hantera bland annat skyfall, översvämningar, skogbränder, värmeböljor, torka, ras och skred med mer.

Hantera klimatrisker och göra klimatanpassningar

Klimatrapport

Varje år tar klimatkommittén fram en årlig klimatrapport. I klimatrapporten beskrivs Borås Stads aktuella klimatarbete och möjliga politiska åtgärder och rekommendationer för Borås Stads fortsatta arbete. Klimatkommitténs rekommendationer och åtgärdsförslag grundar sig i uppföljningar från Borås Stads miljömål, klimatkompensationssystem och energi- och klimatstrategin.

Klimatrapport 2022 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Klimatrapport 2023 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

Klimatneutrala Borås 2030

Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Vi måste agera nu, och arbeta tillsammans för att skynda på klimatomställningen. Därför finns satsningen Klimatneutrala Borås 2030. Tillsammans med andra ska vi öka takten i arbetet med den lokala klimatomställningen.

Klimatneutrala Borås 2030

Nätverk

Genom att delta i externa nätverk lär vi oss från andra kommuner och aktörer och vi delar med oss av våra erfarenheter. Följande nätverk som är speciellt inriktade på klimatarbete är vi aktiva i:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vårt klimatarbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet...
 • En bil som blir tvättad Publicerad

  Var tvättar du bilen?

  Varje år hamnar nämligen tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemm...
 • Fem personer sitter runt ett bord och pratar och tittar på inspirationsbilder på en dator. Publicerad

  Ellos Group sätter färg på Guldkantens restaurang

  Med ny färg på väggarna, nya fräscha möbler och inredningshjälp får lunchrestaurangen Spinnrocken på Norrby ett lyft. De...