Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bekämpa invasiva arter

En invasiv art är en art som kommit till nya naturområden med hjälp av människor, både medvetet och omedvetet, och som snabbt breder ut sig och konkurrerar ut andra arter. Många invasiva arter är till exempel trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga avfallstippar i villaområdens närhet. När en sådan art kommer ut kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket. Invasiva, främmande arter innebär ofta stora kostnader för samhället.

På Naturvårdsverket kan du läsa om vilka invasiva arter det finns i Sverige och hur de bekämpas.

Invasiva främmande arter, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör Borås Stad för att bekämpa invasiva arter?

Vi försöker bekämpa arterna på ett rationellt och effektivt sätt. Bekämpning sker på fastigheter som kommunen äger och då framförallt med inriktning mot våra naturreservat.

Vi är tacksamma för den hjälp vi kan får när det gäller inrapportering av var invasiva arter finns. Skicka in en rapport till nationella registret hos SLU Artdatabanken.

Rapportera in invasiv art, SLU Artdatabanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar du som privatperson invasiva arter

Om du har plockat invasiva arter kan de bland annat slängas på en återvinningscentral i särskilda containrar. I Borås finns dessa på Boda och Lusharpan återvinningscentral. Fråga gärna personalen på respektive återvinningscentral om rätt plats att slänga invasiva arter.

Hantering av invasiva arter på återvinningscentralen Länk till annan webbplats.

Parkslide och andra arter som inte omfattas av reglerna

Vi får många frågor kring parkslide och vad vi som kommun gör för att bekämpa dessa. I dagsläget görs inga insatser, förutom i naturreservaten. Även om parkslide enligt många är en problematisk art, så omfattas den inte av den lagstiftning som rör invasiva främmande arter (EU-förordning nr 1143/2014).

Parkslide, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bekämpa invasiva arter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter