Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Återvätning i Kråkered

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarkerna fyller också flera andra funktioner i landskapet, där de bland annat renar vatten och skyddar mot såväl torka som översvämningar. Både djur och växter drar nytta från dessa platser som dessutom gör landskapet mer robust mot klimatförändringar.

Tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) deltar Borås Stad i ett nytt forskningsprojekt som kommer att studera grundvattennivåer och hur de påverkas av olika restaureringsåtgärder. Undersökning görs i samband med Borås Stads arbete med återvätning i Kråkered.

Dränering och återvätning

Många våtmarker har historiskt sett dränerats för att bli åkrar eller för att användas till skogsbruk. Dräneringen har oftast gjorts genom gräva diken som sänker grundvattennivån.

Odränerade våtmarker kan bidra till flera ekosystemtjänster och samhällsnyttor som efterfrågas idag. Exempelvis biologisk mångfald, avskiljning av näringsämnen och kolinlagring. De kan också öka tillgången till vatten i landskapet. Därför finns det nu olika former av stöd för våtmarksrestaurering. Våtmarker restaureras oftast genom att dikena fylls igen vilket höjer grundvattnets nivå.

 

Överblicksbild på ett våtmarksområde
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Återvätning i Kråkered

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter