Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt att ta vara på kommuninvånarnas synpunkter på aktuella frågor. Dialog betyder samtal, och medborgardialogen är i grunden ett samtal mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. På så vis kan kommuninvånarna få inflytande också mellan valen, och de folkvalda får bättre underlag för beslut som ska fattas.

Medborgardialog innebär inte direktdemokrati. Dialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där valda politiker fattar besluten.

Medborgardialogen skiljer sig från brukardialogen, som mer eller mindre ständigt pågår mellan dem som använder kommunens tjänster och service och handläggare och andra tjänstemän i kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp arbetar bland annat med att samordna dialoger som spänner över mer än en nämnds verksamhetsområde.

Beredningsgruppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våra principer för medborgardialog i Borås StadPDF

Pratbubblor

Senast ändrad: 2020-08-20 12.00

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgardialog

g q n C