Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Medborgardialog

Medborgardialog är ett sätt att ta vara på kommuninvånarnas synpunkter på aktuella frågor. Dialog betyder samtal, och medborgardialogen är i grunden ett samtal mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. På så vis kan kommuninvånarna få inflytande också mellan valen, och de folkvalda får bättre underlag för beslut som ska fattas.

Medborgardialog innebär inte direktdemokrati. Dialogen är ett komplement till vår representativa demokrati, där valda politiker fattar besluten.

Medborgardialogen skiljer sig från brukardialogen, som mer eller mindre ständigt pågår mellan dem som använder kommunens tjänster och service och handläggare och andra tjänsteperson i kommunens verksamheter.

Pratbubblor
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgardialog

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender