Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Medborgarråd

Medborgarråden är till för för samråd, information och remisser. Råden ska ge möjlighet till ömsesidig information mellan respektive grupp och Borås Stad, och stärka inflytandet i frågor som rör gruppen. Frågor ska tas upp i råden medan de är på planeringsstadiet. Råden är rådgivande och knutna till fadderpolitiker eller Kommunstyrelsen eller nämnd.

Olika inriktningar för råden

Senast ändrad: 2019-11-25 07.59

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgarråd

g q n C