Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Medborgarråd

Medborgarråden är till för för samråd, information och remisser. Råden ska ge möjlighet till ömsesidig information mellan respektive grupp och Borås Stad, och stärka inflytandet i frågor som rör gruppen. Frågor ska tas upp i råden medan de är på planeringsstadiet. Råden är rådgivande och knutna till fadderpolitiker eller Kommunstyrelsen eller nämnd.

Olika inriktningar för råden

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgarråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol