Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Medborgarråd

Medborgarråden är till för för samråd, information och remisser. Råden ska ge möjlighet till ömsesidig information mellan respektive grupp och Borås Stad, och stärka inflytandet i frågor som rör gruppen. Frågor ska tas upp i råden medan de är på planeringsstadiet. Råden är rådgivande och knutna till fadderpolitiker eller Kommunstyrelsen eller nämnd.

Olika inriktningar för råden

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Medborgarråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender