Meny

Meny

Ungdomstjänst

Om du är 15-20 år och begår ett brott kan du dömas till ungdomstjänst, då du provar på att arbeta oavlönat. Du får en chans att arbeta av ditt straff och samtidigt få lära dig hur det fungerar på en arbetsplats. Syftet är att du ska få hjälp att inte hamna i kriminalitet i framtiden. 

Hur går ungdomstjänst till?

Du arbetar utan lön 20-150 timmar beroende på vad du blivit dömd till. Arbetet sker på din fritid, det vill säga kvällar, helger och lov.

Arbetet kan utföras i exempelvis en ideell förening, idrottsförening, kommunal verksamhet eller annan samhällsinriktad verksamhet. Ungdomstjänst kan även ske i privat regi. På arbetsplatsen utses en handledare som följer dig under arbetet.

Eftersom ungdomstjänst är en dom är det mycket viktigt att den sköts ordentligt, annars riskerar du att få en annan påföljd. Ungdomstjänst kräver en aktiv insats av både dig och din vårdnadshavare.

Samtal och reflektion

En annan del av ungdomstjänsten är deltagande i samtal. Det ger dig möjlighet att reflektera över din livssituation, diskutera brottet du dömts för och vilken påverkan det medfört, både för dig själv och för din familj. Samtalen anpassas efter dina behov.

Vem gör vad?

Åklagaren begär ett yttrande från Socialtjänsten. I den framgår det bland annat om du anses lämplig för ungdomstjänst. Tingsrätten beslutar om vilken påföljd du som begått ett brott ska få.

Efter att domen fallit har du, din vårdnadshavare, socialsekreteraren och en kurator på Stödcentrum för unga ett möte. Under mötet fyller ni bland annat i en arbetsplan. Kuratorn på Stödcentrum för unga är den som ansvarar för att ungdomstjänsten ska genomföras. 

Senast uppdaterad: 2018-06-11 14.20

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ungdomstjänst

g q n C