Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Alkohol och droger

Om du upplever att du har problem med missbruk eller beroende kan du få hjälp. Du kan också vända dig till oss för att få stöd om det gäller någon i din närhet.

Mobila ungdomsteamet

Mobila ungdomsteamet finns till för ungdomar eller unga vuxna mellan 13 – 21 år med riskbruk eller missbruksproblematik.

Stödet är biståndsbedömt, vilket innebär att man får ta kontakt med mottagningsgruppen hos socialtjänsten för att sedan tilldelas en socialsekreterare som gör en kartläggning och utreder behovet hos ungdomen/den unga vuxna.

Vi som jobbar i det mobila ungdomsteamet stöttar ungdomen/den unga vuxna och anhöriga utifrån individuella behov. Vi är flexibla i vårt arbetssätt och jobbar mycket hands-on. Vi erbjuder färdighetsträning och även strukturerad behandling, exempelvis, MI, A-CRA och rePULSE.

Mini-Maria - mottagning för unga med riskbruk eller missbruk

Mini-Maria Södra Älvsborg vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol, droger eller spel om pengar.

Mini-Maria Länk till annan webbplats..

Individ- och familjeomsorgens mottagning

Du kan alltid kontakta socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen, för att få hjälp eller rådgivning. Vi hjälper dig också vidare om du osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig. Ring kommunens växel på och be att få tala med mottagningsgruppen för barn och unga. 

Telefonnummer: 033-357000

Behöver du råd kan du också prata med någon på:

Senast uppdaterad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Alkohol och droger

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender