Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så söker du hjälp till familjen, barn eller unga

Har du problem i din familj? Är du orolig för att ett barn inte har det bra i sitt hem? Oavsett om du behöver hjälp för egen del eller är orolig för någon annan, så finns det hjälp att få.

Om du har akuta sociala problem kan du på dagtid kontakta den gemensamma mottagningsenheten. Ring Borås Stads växel, 033-35 70 00, och be att få tala med mottagningsenheten. På kvällar och helger nås mottagningsenheten via 112.

Råd och stöd

Familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. Du kan alltid kontakta socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen för att ansöka om stöd eller få rådgivning. Vi hjälper dig också vidare om du osäker på vad du behöver eller vart du ska vända dig. Ring Borås Stads växel, 033-35 70 00, och be att få tala med den gemensamma mottagningsenheten.

Här kan du få stöd direkt

Till vissa verksamheter kan du vända dig direkt för råd och stöd:

Stöd du kan ansöka om

Vissa av kommunens insatser för barn, unga och familjer är biståndsbedömda. Det betyder att du behöver ansöka om stöd och att en socialsekreterare utreder och beslutar om du har rätt till stöd eller inte. Stöd som är biståndsbedömda är till exempel familjebehandling eller att barnet kan få en kontaktperson eller kontaktfamilj.

Vi strävar efter att i första hand ge förebyggande insatser. Det innebär att ge stöd i ett tidigt skede, innan problemen har blivit omfattande. Stödet ska stärka barn och ungas föräldrar och göra att barn och unga kan vara kvar i sin hemmiljö och i sin egen skola.

Om socialsekreteraren bedömer att barnet behöver mer omfattande stöd kan en placering utom det egna hemmet ske genom familjehem, HVB-hem eller stödboende.

Så går ansökan till:

1. Ansök

Du ansöker genom att kontakta individ- och familjeomsorgens gemensamma mottagningsenhet för barn och unga. Ring Borås stads växel och be att få tala med en socialsekreterare som arbetar med barn- och familjefrågor.

Borås Stads växel, telefonummer: 033-35 70 00

2. Träffa en socialsekreterare

När din ansökan har kommit in till socialtjänsten startar en utredning. Du ensam eller tillsammans med din familj träffar en socialsekreterare och pratar om din situation.

För att kunna utreda din eller familjens behov på ett så passande och fullständigt sätt som möjligt behöver socialsekreteraren få tillgång till information och fakta som rör dig eller er familj. Denna information kan komma från er själva eller från andra myndigheter och verksamheter.

3. Beslut

Socialsekreteraren utreder er situation. Du får ta del av din utredning om du önskar och lämna synpunkter innan beslut fattas. Utredningen avslutas med att ni godkänns stöd eller inte.

4. Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. I din överklagan måste du bland annat beskriva varför du tycker att beslutet är fel. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Mobiltelefon med en pratbubbla.

Telefontider

Telefontider för Mottagningsgruppen för barn och unga på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Dagtid på vardagar:

  • Måndag-torsdag: 08:00-17:00
  • Fredag: 08:00-15:00

Telefon: 033-35 70 00, be att få tala med mottagningsgruppen för barn och unga.

Kvällar, veckoslut och helger:

  • Måndag-torsdag: 17:00-08:00
  • Veckoslut och helger: från fredag klockan: 15:00-måndag klockan 08:00

Telefon: 112, be att få tala med sociala jouren i Borås

Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Senast uppdaterad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Så söker du hjälp till familjen, barn eller unga

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender