Meny

Meny

Våld, hot och övergrepp

Har någon gjort dig illa? Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men om du råkar ut för det finns hjälp att få.

Det är inte tillåtet att ha någon typ av sex med någon som inte vill. Dit räknas även beröring. Att göra något sexuellt med ett barn är alltid ett övergrepp och förbjudet, även om barnet skulle ha gått med på det.

Om du har akuta problem kontakta mottagningsgruppen för barn och unga, dagtid, eller sociala jouren, kvällar och helger.

För dig som är utsatt för våld, hot eller sexuella övergrepp

Om du utsätts för våld, hot eller sexuella övergepp, tveka inte att höra av dig. Du kan alltid kontakta socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen för att få hjälp. Ring kommunens växel på 033-35 70 00 och be att få tala med mottagningsgruppen för barn och unga.

Våld i familjen eller i en nära relation - Relationsvåldsenheten hjälper dig

Har någon som står dig nära skrämt, hotat eller använt våld mot dig? Bor du med någon som förstört dina saker eller kontrollerat dig? Känner du dig ofta osäker och rädd? Försöker någon begränsa din frihet eller dina möjligheter att själv välja kompisar eller partner? Relationsvåldsenheten hjälper dig som är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år vänder du dig till mottagningsgruppen för barn och unga.

Stöd till dig som blivit utsatt för brott

Att bli utsatt för ett brott är en svår händelse och du kan behöva olika former av stöd. Vanliga reaktioner som kan uppstå om man blivit utsatt för någon form av kränkning eller brott är rädsla, ilska, skuldkänslor och att man känner sig otrygg. Du som är mellan 13-20 år kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Du kan även få hjälp genom medling vid konflikt eller brott.

För dig som utsatt någon för våld eller hot

Repulse är en metod där du kan få hjälp att förändra ditt beteende och styra dina impulser. Bristande impulskontroll kan visa sig på flera olika sätt. Om du har för lite impulskontroll kan du vara utagerande genom att till exempel bli våldsam. Om du har för mycket impulskontroll kan du istället bli inåtvänd och känna dig nedstämd och ledsen. Du kan läsa mer om Repulse-metoden här.

Behöver du råd kan du också prata med någon på ...

p

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-06-26 12.36

Uppdaterad av:

Dela sidan: Våld, hot och övergrepp

g q n C

p

Kontakt