Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Våld, hot och övergrepp

Har någon gjort dig illa? Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men om du råkar ut för det finns hjälp att få.

Det är inte tillåtet att ha någon typ av sex med någon som inte vill. Dit räknas även beröring. Att göra något sexuellt med ett barn är alltid ett övergrepp och förbjudet, även om barnet skulle ha gått med på det.

Om du har akuta problem på dagtid kontaktar du mottagningsgruppen för barn och unga,
Om du har akuta problem på kvällar och helger kontaktar du sociala jouren.

Sociala jouren når du på telefonnummer 112.

För dig som är utsatt för våld, hot och/eller sexuella övergrepp

Om du utsätts för våld, hot eller sexuella övergepp, tveka inte att höra av dig. Du kan alltid kontakta socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen för att få hjälp.

Ring kommunens växel på 033-35 70 00.

Våld i familjen eller i en nära relation - Relationsvåldsenheten hjälper dig

Har någon som står dig nära skrämt, hotat eller använt våld mot dig? Bor du med någon som förstört dina saker eller kontrollerat dig? Känner du dig ofta osäker och rädd? Försöker någon begränsa din frihet eller dina möjligheter att själv välja kompisar eller partner?
Relationsvåldsenheten hjälper dig som är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år vänder du dig till mottagningsgruppen för barn och unga.

Klicka här för att kontaka Relationsvåldsenheten

Stöd till dig som blivit utsatt för brott eller våld

Har du blivit utsatt för ett brott, våld eller annan kränkande handling kan du vända dig till Stödcentrum för unga för att få råd, samtalsstöd och praktisk hjälp.

Kontakta Stödcentrum för unga. Länk till annan webbplats.

För dig som utsatt någon för våld eller hot

Repulse är en metod där du kan få hjälp att förändra ditt beteende och styra dina impulser. Bristande impulskontroll kan visa sig på flera olika sätt. Om du har för lite impulskontroll kan du vara utagerande genom att till exempel bli våldsam. Om du har för mycket impulskontroll kan du istället bli inåtvänd och känna dig nedstämd och ledsen.

Behöver du råd kan du också prata med någon på:

Senast uppdaterad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Våld, hot och övergrepp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender