Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom, från 12 år till 20 år, som begått ett brott och den person som drabbats av brottet. Mötet och samtalet syftar till att minska de negativa följderna som ett brott eller en konflikt kan få.

Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att tala om det som har hänt. 

Vad kan medlingen innebära för dig som utsatts för brott?

Du får tillfälle att ställa frågor till gärningspersonen och förklara vilka konsekvenser brottet har fått för dig. En förutsättning för medling är att du känner dig redo att möta gärningspersonen. Du kan dra dig ur när du vill. Att delta i förmöten innebär inte att du måste delta i ett gemensamt medlingsmöte.

Vad kan medlingen innebära för dig som begått ett brott?

Medling riktar sig till dig som är mellan 12-20 år. Du får möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka gottgöra målsäganden. Du visar mod genom att möta den som du utsatt för brott. I sin bedömning kan åklagaren och tingsrätten ta hänsyn till din vilja att ställa till rätta.

Så går medlingen till

Medling kan ske i alla brott där det finns en motpart till exempel snatteri, skadegörelse, misshandel, olaga hot och rån. Det innebär att målsägande kan vara en privatperson eller en representant för ett företag, en butik eller myndighet.

Samtalen leds av en opartisk medlare. Medlaren träffar först båda parterna i enskilda förmöten. Under det gemensamma medlingsmötet ges båda parter möjlighet att berätta, ställa frågor och lyssna. Parterna får ha med sig stödpersoner, till exempel föräldrar. Medlaren har tystnadsplikt och ska vara ett stöd. Medling är alltid frivilligt för båda parter.

Så blir en medling aktuell

För att ett ärende ska bli aktuellt för medling måste brottet vara polisanmält. Den som begått brottet ska även i polisförhör ha erkänt hela eller delar av brottet hen är misstänkt för.

Du kan också själv föreslå att en medling ska genomföras genom att kontakta oss. Ett ärende kan också aktualiseras av polisen, socialtjänsten och frivården. De skickar då en intresseanmälan om att gärningspersonen vill bli kontaktad av medlingsverksamheten.

Senast uppdaterad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Medling vid brott

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
Ikon: Kalender

Kalender