Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Familj och föräldraskap

Föräldrar är de viktigaste personerna i ett barns liv. Vi har ett brett utbud av mötesplatser, service och stöd för föräldrar med barn i olika åldrar.

Här hittar du också information om adoption och stöd vid familjerättsliga frågor.

Ungdomar sitter och pratar.

Stöd i föräldraskapet
Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Vi erbjuder olika föräldrakurser och har även seminarier och föresläsningar om föräldrarollen.

Omvårdnadspersonal pratar med äldre kvinna.

Familjecentraler
Här finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialrådgivning och öppen förskola. Familjecentralen riktar sig till gravida och familjer med barn 0-5 år.

Ungdomar sitter och pratar.

Fastställande av faderskap
För barn till föräldrar som inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Du kan vända dig till familjerätten.

Puffbild Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson

Har du plats i hem och hjärta?
Vi söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner till barn och ungdomar som behöver en stabil tillvaro fylld med trygghet, värme och kärlek.

Två tjejer åker pulka.

Familjerådgivning
Inga förhållanden är helt problemfria. Genom samtal och rådgivning kan ni få hjälp att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter.

Sommaräng.

Kollo för barn och familjer
Varje sommar har vi familjekollo på Ekhagen vid Öresjö. Läs om hur du gör för att ansöka om plats.

Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast uppdaterad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Familj och föräldraskap

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol