Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stöd och boende för unga

Hem för vård eller boende, stödboende och boendestöd för unga är verksamheter för dig som är ung och som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Det finns också stöd för dig som har eget boende.

Det är socialtjänstens individ- och familjeomsorg som beslutar om placering enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om vård av unga (LVU).

Här kan du se mer om socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Hem för vård eller boende

Borås Stads hem för vård eller boende (HVB) är en insats som riktar sig till dig som är 16-20 år. Det finns personal på plats dygnet runt. Du bor ensam i ditt rum och följer de ordningsregler och rutiner som gäller i boendet.

På boendet förväntas du vara delaktig i planeringen och genomförandet av din insats. I det ingår bland annat att ta ansvar för ditt boende, sköta ditt rum, lära dig laga mat och planera din ekonomi. Målet med insatsen är att skapa en stabil boendemiljö.

Stödboende

Stödboende är en lättare boendeinsats för dig som klarar dig själv med visst stöd. Stödboende riktar sig till dig som är upp till 21 år.

Målsättningen är att du ska kunna sköta skola eller sysselsättning, din ekonomi och kunna sköta ditt eget hushåll.

Boendestöd för unga

Boendestöd för unga är en boendestödsverksamhet som riktar sig till dig som är 18-20 år. Genom boendestödet får du en tryggare övergång från boende med stöd av personal till eget boende. Vi på boendestödet finns med under ett år och stöttar.

Vi arbetar utifrån att du är delaktig i planeringen och genomförandet av insatsen. Det lär dig att ta ansvar för din bostad och planera din ekonomi. Efter avslutad insats är målet att du ska ha ett eget hyreskontrakt och kunna ta ansvar för ditt boende.

Stöd för dig med eget boende

Det finns olika insatser för dig som är upp till 21 år och behöver stöd, men har eget boende. Det kan till exempel vara stöd i kontakt med myndigheter, stöd i vardagen och hjälp att bryta isolering.

Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter eller klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Senast uppdaterad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Stöd och boende för unga

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender