Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Systemutvecklare.NET

Ser du lösningarna istället för problem?!
Vill du arbeta i en tillväxtbransch där det finns en stor efterfrågan av just din kompetens?

Som Systemutvecklare.NET tar du fram och utvecklar data/IT-system. Du arbetar i team med kompetenta kollegor i en attraktiv arbetsmiljö. Tillsammans skapar ni lösningar på de utmaningar som ni ställs inför.

Är det ett yrke för dig?

Sök till Systemutvecklare

  • Ansökan: Öppnar 29 januari.
  • Nästa start: Vecka 37 2020

Kortfakta om utbildningen

  • Poäng: 400 YH-poäng
  • Längd: 2 år
  • Antal platser: 30
  • Studieform och studietakt: Heltid 100%, 40 timmar, varav minst 18 timmar är skolförlagd lektionstid.
  • Praktik (LIA): 30% av utbildningstiden.
  • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.
  • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Henrik Koskela, 070-816 04 18
E-post: Henrik G. Koskela (georg.koskela@boras.se)

Vad gör en systemutvecklare?

Problemlösning och programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete och utbildningen ger dig tillräckliga kunskaper för att du ska kunna arbeta som systemutvecklare.NET.

Som systemutvecklare.NET arbetar du med att ta fram och utveckla data/IT-system eller delar av system. Du arbetar ofta i team och tillsammans skapar ni lösningar på de utmaningar som ni ställs inför.

Borås yrkeshögskola. interiörbild med dator i förgrunden

Höjer din kompetens

När du läser Systemutvecklare.NET blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar. 30 procent av din utbildningstid är du ute på praktik vilket ger dig viktiga kontakter i arbetslivet.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som systemutvecklare.

Utbildningen varvas med teoretisk undervisning och praktiska övningar/uppgifter, föreläsningar av yrkesverksamma och intressanta studiebesök.

Teoretiska kunskaper

Du får specialiserade kunskaper om programmeringsspråket .NET, både användarnära gränssnitt och bakomliggande system samt programmeringsspråken HTML5, CSS3 eller JavaScript. Du lär dig också programmeringsverktyget Xamarin.
Du får även specialiserad kunskap i och förståelse för hur en agil arbetsprocess inom systemutveckling fungerar och hur du bygger kod, samt hur du på engelska kommunicerar inom projektteam och till kund. Du får också förståelse för hur en SQL-databas är uppbygg och insikt i databasmodellering.

Praktiska färdigheter

Du lär dig tillämpa de programmeringsspråken som krävs för att bygga en webb-plats, inklusive programmeringsspråket .NET för att utveckla webbapplikationer. Du får även färdighet i att tillämpa Xamarin för att utveckla mobilapplikationer för IOS och Android.
Du får även färdighet i att bygga, felsöka, ge support till användare samt vidareutveckla en färdig applikation.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt designa en enklare databasmodell och implementera den i en SQL-databas.
Du kan självständigt utveckla, uppdatera och underhålla en webbplats och med hänsyn till IT- och persondatasäkerhet utveckla en webbapplikation med språk inom .NET, framförallt programmeringsspråket C#.
Du får också kompetens för att arbeta självständigt, konsekvent och objektsorienterat med att utveckla applikationer i Xamarin och ta ansvar för och aktivt bidra till en strukturerad och välplanerad arbetsprocess som tar applikationen från idé till produkt.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både fasta lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom IT och webbutveckling. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen av Borås Yrkeshögskola på uppdrag av och i nära samverkan med näringslivet som idag behöver systemutvecklare.
Borås yrkeshögskola arbetar tätt tillsammans med det lokala näringslivet för att ge dig goda möjligheter till bra praktik och ett högklassigt nätverk i branschen. Representanter från företag är i majoritet i utbildningens ledningsgrupp för att garantera att den är relevant och av god kvalitet.

Näringslivet har också förbundit sig till att ta emot LIA-studerande (Lärande i Arbete) från skolan så att den viktiga arbetsplatsbundna delen av utbildningen kan genomföras. 30 procent av utbildningen avsätts till LIA. Många studerande hittar sina framtida arbetsplatser på något av sina LIA företag.

Studieort

Utbildningen sker i Borås Yrkeshögskolas lokaler på Textile fashion center i Borås.

Välkommen till en spännande resa in i framtiden.

Kurser och poäng

Du läser 400 YH-poäng. Varje dag på utbildningen motsvarar ett poäng.

Eftersom yrkeshögskoleutbildningen ska anpassas efter arbetsmarknadens behov kan kursplanen ändras under studietiden. I stora drag gäller dock denna: 

Kurs

YH-Poäng

Applikationsutveckling

35

Databaser

35

Objektorienterad Programmering i C# .NET

40

Objektorienterad Programmering i C# .NET fördjupning

50

Projektmetodik

15

Testning

15

Webbutveckling

50

Examensarbete

20

Lärande i arbete (LIA) 1

20

Lärande i arbete (LIA) 2

120

Summa yrkeshögskolepoäng

400


Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen till Yrkeshögskolan måste du ha behörighet från gymnasiet. Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Särskilda förkunskaper

Du måste ha lägst betyg E/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper i Programmering 1.

Du kan läsa Programmering 1 på distans redan i vår.
Sök här: https://boras.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspxlänk till annan webbplats
Sista ansökningsdag för start i april är den 15 februari.

Sökande med gymnasieexamen eller motsvarande, som saknar särskild förkunskap i Programmering 1, kan komma att antas till utbildningen om antalet behöriga sökande understiger antalet tillgängliga utbildningsplatser. Antagningen blir då under förutsättning att man med godkänt resultat klarar en behörighetsgivande förutbildning i Programmering 1.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du hänvisa till din reella kompetens.
Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval efter betyg och särskilt prov

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget och ett särskilt prov. De med högst betygsmedelvärde blir kallade till provet per e-post i mitten av april. Det särskilda provet genomförs i början av maj och tar cirka en halv dag. 

Urval sker i två steg

I steg ett görs ett urval på betyg där de med högst betygmedelvärde kallas till ett särskilt prov. Provet poängsätts.

I steg två slås betygsmedelvärdet samman med poängen från det särskilda provet. Summan blir grunden för den slutliga antagningen. 

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-12-03 09.01

Uppdaterad av:

Dela sidan: Systemutvecklare.NET

g q n C

Välkommen till Borås

l

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever

p

Kontakt