Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Systemutvecklare.NET

Ser du lösningarna istället för problem?!
Mobiler, datorer och maskiner. När allt kopplas ihop behöver samhället dig som kan bygga upp fungerande systemlösningar?

Som systemutvecklare löser du problem genom smart programmering. Utbildningen systemutvecklare.NET ger dig kompetens att ta fram och utveckla IT-system. Tillsammans med dina kollegor skapar du lösningar på de utmaningar som du ställs inför.

Är Systemutvecklare.NET utbildningen för dig?

Sök till Systemutvecklare

 • Sista ansökningsdag: 25 maj
 • Sista kompletteringsdag för dig med avslutade studier är 27 maj
 • Sista kompletteringsdag för dig med pågående studier är 15 juni
 • Nästa start: Vecka 37 2020
 • Här hittar du ett nedladdningsbart kursbladPDF

Kortfakta om utbildningen

 • Poäng: 400 YH-poäng
 • Längd: 2 år
 • Studieform och studietakt: Heltid 100%, 40 timmar, varav minst 18 timmar är skolförlagd lektionstid
 • Praktik (LIA): 30% av utbildningstiden
 • Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN
 • Utbildningen är kostnadsfri

Kontakt

Utbildningsledare Henrik Koskela, 0734-32 78 76
E-post: Henrik G. Koskela (georg.koskela@boras.se)

Dina framtida yrken och arbetsmarknaden

Du behövs. Behovet av din kompetens är stort inom privata företag där den digitala närvaron blir allt viktigare.

Men vår snabbt föränderliga digitala värld ställer krav på dig. Du behöver alltid vara beredd att lära nytt och tänka om. Utbildningen Systemutvecklare.NET ger dig en plattform från vilken du kan utveckla dina färdigheter och dina kunskaper för att ta dig vidare i din karriär.

Framtida arbetsuppgifter

Problemlösning och programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete.
Som systemutvecklare.NET arbetar du med att ta fram och utveckla data/IT-system eller delar av system. Du arbetar ofta i team och tillsammans skapar ni lösningar på de utmaningar som ni ställs inför.

Vi erbjuder ...

Hos Borås yrkeshögskola får du en utbildning som leds av konsulter verksamma i branschen. Du gör praktik på företag och hela skolan hjälper dig att bygga upp ett yrkesnätverk redan innan du tar din examen.

Nätverk skapar jobbchanser. En fjärdedel av utbildningen är LIA-praktik (Lärande i arbete) och under din LIA deltar du i det vardagliga arbetet på företaget. Det gör att du redan under din utbildning får ett brett kontaktnät inom branschen

Studera i Borås

Att plugga i Borås innebär att du har nära till allt och goda kommunikationer till flera städer, som Göteborg, Jönköping, Varberg och Skövde. Textile Fashion Center ligger centralt, det tar bara ett par minuter att gå hit från Resecentrum.

Borås yrkeshögskola. interiörbild med dator i förgrunden

Teori förenas med praktik

När du läser Systemutvecklare.NET blandas teori med praktiskt arbete för att du ska få förståelse för yrkets alla delar.
En tredjedel av din utbildningstid är du ute på praktik där du bygger upp ett stort och värdefullt nätverk. Under dina LIA-perioder använder du din kunskap från skolan för att fördjupar dina färdigheter inför din framtida yrkesroll.

Utbildningen ger dig kompetens att inhämta de teoretiska kunskaperna och träna den praktiska förmågan som du behöver för att kunna arbeta som systemutvecklare.

Praktiken, gästföreläsningarna och studiebesöken hjälper dig att bygga upp ett nätverk inom branschen medan du fortfarande är i utbildning.

Höjer din kompetens

Teoretiska kunskaper

Du lär dig programmeringsspråket C#.NET, användarnära gränssnitt och bakomliggande system samt programmering i HTML5, CSS3 och JavaScript. Du lär dig också programmeringsverktyget Xamarin.
Du får även specialiserad kunskap i och förståelse för hur en agil arbetsprocess inom systemutveckling fungerar och hur en SQL-databas är uppbygg och insikt i databasmodellering. Du lär dig kommunicera på yrkesengelska inom projektteam och till kund.

Praktiska färdigheter

Du lär dig tillämpa de programmeringsspråken som krävs för att bygga en webb-plats, inklusive programmeringsspråket .NET för att utveckla webbapplikationer. Du får även färdighet i att tillämpa Xamarin för att utveckla mobilapplikationer för IOS och Android.
Du får även färdighet i att bygga, felsöka, ge support till användare samt vidareutveckla en färdig applikation.

Din kompetens

Efter avslutad utbildning kommer du att ha den kompetens som krävs för självständigt designa en enklare databasmodell och implementera den i en SQL-databas.
Du kan självständigt utveckla, uppdatera och underhålla en webbplats och med hänsyn till IT- och persondatasäkerhet utveckla en webbapplikation med språk inom .NET, framförallt programmeringsspråket C#.
Du kan också arbeta självständigt, konsekvent och objektsorienterat med att utveckla applikationer i Xamarin och ta ansvar för och aktivt bidra till en strukturerad och välplanerad arbetsprocess som tar applikationen från idé till produkt.

Lärare och konsulter

För att din utbildning ska vara så relevant som möjligt har vi både fasta lärare och tillfälliga konsulter som till vardags arbetar inom IT och webbutveckling. Dessutom kompletteras utbildningen med gästföreläsningar där du får fördjupa dig i ett speciellt ämne.

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen är framtagen av Borås Yrkeshögskola på uppdrag av och i nära samverkan med näringslivet som idag behöver systemutvecklare.
Borås yrkeshögskola arbetar tätt tillsammans med det lokala näringslivet för att ge dig goda möjligheter till bra praktik och ett högklassigt nätverk i branschen. Representanter från företag är i majoritet i utbildningens ledningsgrupp för att garantera att den är relevant och av god kvalitet.

Näringslivet har också förbundit sig till att ta emot LIA-studerande (Lärande i Arbete) från skolan så att den viktiga arbetsplatsbundna delen av utbildningen kan genomföras. 30 procent av utbildningen avsätts till LIA. Många studerande hittar sina framtida arbetsplatser på något av sina LIA företag.

Studieort

Utbildningen sker i Borås Yrkeshögskolas lokaler på Textile fashion center i Borås.

Välkommen till en spännande resa in i framtiden.

Kurser och poäng

Du läser 400 YH-poäng. Varje dag på utbildningen motsvarar ett poäng.

Eftersom yrkeshögskoleutbildningen ska anpassas efter arbetsmarknadens behov kan kursplanen ändras under studietiden. I stora drag gäller dock denna: 

Kurs

YH-Poäng

Applikationsutveckling

35

Databaser

35

Objektorienterad Programmering i C# .NET

40

Objektorienterad Programmering i C# .NET fördjupning

50

Projektmetodik

15

Testning

15

Webbutveckling

50

Examensarbete

20

Lärande i arbete (LIA) 1

20

Lärande i arbete (LIA) 2

120

Summa yrkeshögskolepoäng

400


Behörighet till yrkeshögskolan

För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller ansöka på reell kompetens. Du hittar information om behörighet till yrkeshögskolan på www.yrkeshogskolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.
Har du ytterligare frågor om din behörighet kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Om du har pågående studier men inte har gymnasiexamen eller motsvarande kan du ändå ansöka och kompletterar med ditt betyg senast den 15 juni.

Särskilda förkunskaper

Du måste ha lägst betyg E/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper i Programmering 1.

Du kan läsa Programmering 1 på distans redan i vår.
Sök här: https://boras.alvis.gotit.se/Student/kurskatalog.aspxlänk till annan webbplats
Sista ansökningsdag för start i april är den 15 februari.

Sökande med gymnasieexamen eller motsvarande, som saknar särskild förkunskap i Programmering 1, kan komma att antas till utbildningen om antalet behöriga sökande understiger antalet tillgängliga utbildningsplatser. Antagningen blir då under förutsättning att man med godkänt resultat klarar en behörighetsgivande förutbildning i Programmering 1.*

* Kursen ges på distans under våren 2020. Läs mer längre ner på denna sida.

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens.
Arbetsgivarintyg måste bifogas om du ansöker om reell kompetens.

Har du frågor om din reella kompetens kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Urval efter betyg och särskilt prov

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser på utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet görs med utgångspunkt från gymnasiebetyget och ett särskilt prov. De med högst betygsmedelvärde blir kallade till provet per e-post i slutet av maj och det särskilda provet genomförs i slutet av maj till början av juni och tar cirka en halv dag. Provet kräver tillgång till uppkopplad dator och sker på valfri plats.

Urval sker i två steg

I steg ett görs ett urval på betyg där de med högst betygmedelvärde kallas till ett särskilt prov. Provet poängsätts.

I steg två slås betygsmedelvärdet samman med poängen från det särskilda provet. Summan blir grunden för den slutliga antagningen. 

Betyg och examensbevis

Betyg ges i varje enskild kurs. Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen.

Examensbevis delas ut förutsatt att betyget Godkänd uppnåtts i alla kurser i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran få ett utbildningsbevis.

******************************

Är du obehörig? Ingen fara.

Du som saknar den särskilda behörigheten Programmering 1 för att kunna läsa Systemutvecklare.NET kan nu läsa den på distans under våren.

Planerade starter:

 • 24 februari – heltidsutbildning på 5 veckor
 • 24 februari – halvtidsutbildning på 10 veckor
 • 30 mars - heltidsutbildning på 5 veckor
 • 30 mars – halvtidsutbildning på 10 veckor
 • 4 maj – heltidsutbildning 5 veckor

Vi tar in anmälan kontinuerligt för starterna 24/2 och 30/3. Sista ansökningsdatum för start 4 maj är måndag 27/4. Passa på att söka redan nu.

Så här anmäler du dig:
Skicka ett mejl till yh@boras.se med dessa uppgifter:

 • Fullständigt namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter (telefon, adress och meil)
 • Bifoga dina betyg som du har
 • Den kurs som du vill läsa (Programmering 1, heltid, men du kan också hinna läsa in din allmänna behörighet på Komvux)
 • Om du är folkbokförd i en annan kommun än Borås behöver vi få in en godkänd IKE från din kommun.
 • Glöm inte. Berätta i mejlet att du ska söka till Systemutvecklare.NET så får förtur.

Har du frågor om denna kurs kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-02-21 15.00

Uppdaterad av:

Dela sidan: Systemutvecklare.NET

g q n C

Smart väg till jobb

9 av 10 av vår studeranden har jobb inom 6 månader efter examen. De flesta får erbjudande redan under sin studietid.
Sök din utbildning redan idag.

l

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever

p

Kontakt