Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen för att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter och skötselbestämmelser.

Syftet med ett naturreservat kan bland annat vara att bevara biologisk mångfald, återställa eller nyskapa värdefulla livsmiljöer för skyddade arter eller säkerställa områden för friluftslivet. Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat.

I Borås kommun finns 15 naturreservat, varav 8 är statliga och 7 kommunala. Det finns ett 16:e naturreservat, Torpanäset, som ägs av Borås Stad, men det ligger i Tranemo kommun. De kommunala reservaten sköts av Tekniska förvaltningens skogsavdelning. På länkarna nedtill finns naturreservaten beskrivna, bland annat tillgänglighet, vad som är sevärt, samt var de finns i Borås med omnejd.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter