Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skyddad natur

Ett områdes värde som livsmiljö för växter och djur är ofta den främsta orsaken till att ett område skyddas. Men det går även att skydda områden för kulturmiljövärden, landskapsbilden eller värden för rekreation och friluftsliv.

Det finns flera olika sätt att skydda värdefull natur. På menyn till vänster om denna sida, under respektive rubrik, kan du läsa mer om några av de skyddstyper som finns i Borås kommun.

På Länsstyrelsen webbplats kan du läsa om de övriga skyddstyperna. Här finns också kartverktyget Skyddad Natur där du kan se alla skyddade områden i Sverige.

Skyddad natur, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor hittar du värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar. Här kan du bland annat läsa om nyckelbiotoper, sumpskogar och fornlämningar.

Karta skogens pärlor, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsavtal

Ett naturvårdsavtal är ett frivilliga avtal mellan markägaren och staten/kommunen. Syftet med avtalet är att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Markägaren kan själv bestämma hur lång avtalstiden ska vara. Tiden kan variera mellan ett år till som längst 50 år. Naturvårdsavtal kan tecknas för olika miljöer som skog, odlingslandskap, våtmarker och sötvattensmiljöer.

På Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens webbplatser finns mer information om naturvårdsavtal, se länkar nedtill. Det går även bra att kontakta Borås Stad för information, se kontaktuppgifter nedtill.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skyddad natur

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter