Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bostadsanpassning

Ibland finns det saker i ett hem
som blir till hinder för dig
och som gör det svårare
att leva som vanligt.

Då kan du anpassa ditt hem
genom så kallad
bostadsanpassning.
Du kan söka ett bidrag för att
anpassa ditt hem.

Vem kan söka bidrag för bostadsanpassning?

I följande situationer kan du söka
bidrag för bostadsanpassning:

 • Du har själv en funktionsnedsättning.
 • Du är vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning
 • Du vårdar regelbundet en person med funktionsnedsättning i ditt hem.

Någon måste intyga
att du behöver åtgärden
för att du ska kunna söka bidraget.
Det kan vara till exempel
en arbetsterapeut eller en fysioterapeut.

Detta kan du få bidrag för

Du kan söka bidrag för
sådant finnas kvar i bostaden
även om du flyttar.
Detta kallas fasta funktioner.

Du kan få bidrag för att till exempel

 • ta bort trösklar
 • montera stödhandtag
 • ordna en bra duschplats
 • montera en ramp.

Detta kan du inte få bidrag för

Du får inte bidrag för reparationer som behöver göras ändå i ditt hem.

Du kan inte heller få bidrag för
till exempel skador som beror på
fukt eller mögel.

Det kan vara svårare att få bidrag
om du flyttar till en helt ny bostad.
Då ska du nämligen välja en bostad
som direkt passar dig och dina behov.

Fastighetsägaren måste godkänna anpassningen

Den som äger den fastighet du bor i
måste godkänna att du anpassar den.
Godkännandet måste vara skriftligt.

Äger du fastigheten
tillsammans med någon annan
måste den andra personen
godkänna anpassningen.

Så här ansöker du

I Borås stad har vi en särskild
enhet som arbetar med
det som gäller bostadsanpassning.
Den enheten bedömer din ansökan
och beslutar om du har rätt till bidrag.

Ofta besöker någon från enheten
ditt hem för att lättare kunna se
vad som behöver göras.

Vi bedömer din ansökan
utifrån reglerna i en särskild lag
som reglerar frågor om
bostadsanpassning.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här ska finnas med i din ansökan

 • En ansökningsblankett där det står
  vad du söker bidrag för och
  att din fastighetsägare godkänt
  att du gör ändringen i bostaden.
 • Ett intyg om din funktionsnedsättning,
  om vad som behöver göras, och
  att du behöver anpassningen.
 • förslag på det som behöver göras i din bostad

Ansökningsblanketten får du
din intygsskrivare eller
från bostadsanpassningsenheten.

Du kan också skriva ut den
direkt från datorn.

Blankett – Ansökan om bostadsanpassning Pdf, 721.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett - Fastighetsägarens medgivande vid Pdf, 692.1 kB, öppnas i nytt fönster. ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 692.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Intyg om din funktionsnedsättning och
ett förslag på vad som behöver göras.
får du från till exempel din arbetsterapeut,
din fysioterapeut eller din synpedagog.

Vi kan hjälpa dig att beställa

Vi kan hjälpa dig att beställa arbetet
om du får ett beslut om att få bidrag.
Vi kan också hjälpa dig att
betala fakturan med ditt bidrag.

Om du vill ha den hjälpen ska du
skicka med en uppdragsblankett
när du ansöker om bidraget.

Uppdragsblanketten får du
din intygsskrivare eller
från bostadsanpassningsenheten.
Du kan också skriva ut den
direkt från datorn.

Blankett – Uppdrag Pdf, 155.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Även om vi hjälper dig att
beställa själva jobbet
så är den som gör anpassningen
ansvarig för att det blir rätt utfört.

Information till dig som äger bostaden

Du som äger en bostad kan söka bidrag för att ändra tillbaka bostaden om bostadsanpassningen inte är bra för nästa hyresgäst. Det kallas återställningsbidrag.

Du kan läsa mer om återställning i lagen
som reglerar frågor om
bostadsanpassning. Läs i §12-14.

Lagen om bostadsanpassningsbidrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blankett - Ansökan om återställningsbidrag Pdf, 709.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Du har alltid rätt att överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet
kan du överklaga det till förvaltningsrätten.
Du har tre veckor på dig att överklaga
från den dag du fick reda på beslutet.

Du skickar din överklagan till
Bostadsanpassningsenheten på
Vård- och äldreförvaltningen.
I din överklagan ska du beskriva
varför du tycker att beslutet är fel.

Du får veta hur du gör för att överklaga
samtidigt som du får ditt beslut.
Om du vill ha hjälp att överklaga
kan du vända dig till din handläggare.

Skicka din överklagan till:

Borås Stad
Vård- och äldreförvaltningen
Bostadsanpassningsenheten
501 80 Borås

Mer information

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bostadsanpassning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol