Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Suomi

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanentbostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt boende.

Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?

 • Du som har ett funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning
 • Du som är vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning
 • Du som regelbundet vårdar en person med funktionsnedsättning i din bostad

Bidraget lämnas till anpassningar av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Anpassningar kan till exempel vara:

 • ta bort trösklar
 • montera stödhandtag
 • ordna duschplats
 • montera ramp

För att du ska få bidrag ska din arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) eller en annan specialist intyga att åtgärden är nödvändig.

Detta får du inte bidrag för

Om du flyttar till en ny bostad, är möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag begränsade. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till ditt funktionsnedsättning.

Du får inte bidrag för normalt underhåll eller reparationer. Du får heller inte bidrag till tekniska brister i huset, till exempel fukt- eller mögelskador. Anpassningen får heller inte var en del i en större upprustning av bostaden.

Tillstånd av fastighetsägaren

Fastighetsägaren ska godkänna anpassningen i din bostad. Godkännandet måste vara skriftligt. Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte ger tillåtelse till anpassningarna kan du bli skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick. Äger du fastigheten själv tillsammans med en annan person måste den andre delägaren också godkänna anpassningen.

Så ansöker du

Ansökningsblankett och uppdragsblankett kan du få från din intygsskrivare, från handläggare på bostadsanpassningsenheten eller skriva ut den här.

Lämna ett intyg och åtgärdsförslag som styrker din funktionsnedsättning och de problem det innebär i bostaden. Intyg och åtgärdsförslag kan du få från till exempel din arbetsterapeut, sjukgymnast eller synpedagog.

l

Självservice

Ansök om bostadsanpassning


Uppdragsblankett bostadsanpassning


Ansökan ska innehålla:

 • ansökningsblankett där det framgår vilka åtgärder du söker bidrag och godkännande från fastighetsägaren
 • intyg om funktionsnedsättning och behov av sökt åtgärd
 • åtgärdsförslag
 • uppdragsblankett om du vill att bostadsanpassningsenheten ska hjälpa dig med att ta in offert, beställa entreprenör, betala fakturan med mera.

Din ansökan kommer att bedömas enligt lagen om bostadsanpassningsbidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bostadsanpassningsenheten utreder och fattar beslut om din rätt till bidrag. Ibland kan ett hembesök vara nödvändigt för att kunna göra en bedömning.

Hjälp med att beställa anpassning

Teknisk handläggare på bostadsanpassningsenheten kan hjälpa dig att ta in offert, att beställa arbetet med att få anpassningen utförd och betala fakturan med ditt bidrag. Detta sker på uppdrag av dig genom att du skickar med en uppdragsblankett med din ansökan.

Tänk på att även om bostadsanpassningsenheten hjälper dig med ovanstående så är beställningen och utförandet av anpassningen en juridisk affärsuppgörelse mellan dig och entreprenören.

Din rätt att överklaga

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. I ditt beslut finns mer information om hur du överklagar.

Mer information

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-06-12 15.33

Ändrad av:

Dela sidan: Bostadsanpassning

g q n C

p

Kontakt