Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanentbostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt boende.

Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?

 • Du som har en funktionsnedsättning.
 • Du som är vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning. Barnet söker bostadsanpassningsbidrag.
 • Du som regelbundet vårdar en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Bidraget lämnas till anpassningar av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Anpassningar kan till exempel vara:

 • ta bort trösklar
 • montera stödhandtag
 • ordna duschplats
 • montera ramp

För att du ska få bidrag ska din arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) eller en annan specialist intyga att åtgärden är nödvändig.

Detta får du inte bidrag för

 • Normalt underhåll av bostaden
 • Reparationer som inte har med erhållet bostadsanpassningsbidrag att göra
 • Tekniska brister i huset, till exempel fukt- eller mögelskador
 • Anpassningen får inte var en del i en större upprustning av bostaden

Byte av bostad

Om du flyttar till en ny bostad, är möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag begränsade. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till ditt funktionsnedsättning.

Tillstånd av fastighetsägaren

Fastighetsägaren ska godkänna anpassningen i din bostad. Godkännandet måste vara skriftligt. Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte ger tillåtelse till anpassningarna kan du bli skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick. Äger du fastigheten själv tillsammans med en annan person måste den andre delägaren också godkänna anpassningen.

Så ansöker du

Ansökningsblankett kan du få från din intygsskrivare, från handläggare på bostadsanpassningsenheten eller skriva ut här nedanför.

Lämna ett intyg och åtgärdsförslag som styrker din funktionsnedsättning och de problem det innebär i bostaden. Intyg och åtgärdsförslag kan du få från till exempel din arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller synpedagog.

Hjälp med att beställa anpassning

Teknisk handläggare på bostadsanpassningsenheten kan hjälpa dig att ta in offert, att beställa arbetet med att få anpassningen utförd och betala fakturan med ditt bidrag. Detta sker på uppdrag av dig genom att du skickar med en uppdragsblankett med din ansökan.

Tänk på att även om bostadsanpassningsenheten hjälper dig med ovanstående så är beställningen och utförandet av anpassningen en juridisk affärsuppgörelse mellan dig och entreprenören.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Fastighetsägarens medgivande vid bostadsanpassningsbidrag


Uppdragsblankett bostadsanpassning


Ansökan ska innehålla:

 • ansökningsblankett där det framgår vilka åtgärder du söker bidrag för och godkännande från fastighetsägaren
 • intyg om funktionsnedsättning och behov av sökt åtgärd
 • åtgärdsförslag

Om du vill att bostadsanpassningsenheten ska hjälpa dig med att ta in offert, beställa entreprenör, betala fakturan med mera måste uppdragsblanketten bifogas i din ansökan.

Bostadsanpassningsenheten utreder och fattar beslut om din rätt till bidrag. Oftast kan ett hembesök vara nödvändigt för att kunna göra en bedömning. Din ansökan kommer att bedömas enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till fastighetsägare

Du som fastighetsägare kan ansöka om återställningsbidrag om den utförda bostadsanpassningen är till nackdel för kommande hyresgäst.

Läs mer om återställning i lagen om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2018:222) §12-14.

Ansökan om återställningsbidrag Pdf, 709.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan kan skickas in per post (adress finns på blanketten) eller per e-post till bostadsanpassning@boras.se

Din rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. I din överklagan måste du bland annat beskriva varför du tycker att beslutet är fel. Överklagan ska ha kommit in till Vård- och äldreförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör för att överklaga beslutet framgår av följebrevet som du får tillsammans med beslutet. Om du vill ha hjälp att överklaga kan du vända dig till bostadsanpassningsenheten.

Mer information

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bostadsanpassning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender