Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bostadsanpassning

Under sommaren och hösten kommer det att ta längre tid än vanligt att få svar på en ansökan om bostadsanpassning. Vi hanterar alla ärenden så fort vi kan och du kommer att bli kontaktad när det är din tur.

Har du en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din permanentbostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Syftet med bidraget är att ge dig med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt boende.

Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?

 • Du som har en funktionsnedsättning.
 • Du som är vårdnadshavare till ett barn med funktionsnedsättning. Barnet söker bostadsanpassningsbidrag.
 • Du som regelbundet vårdar en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Bidraget lämnas till anpassningar av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar.

Anpassningar kan till exempel vara:

 • ta bort trösklar
 • montera stödhandtag
 • ordna duschplats
 • montera ramp

För att du ska få bidrag ska din arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast) eller en annan specialist intyga att åtgärden är nödvändig.

Detta får du inte bidrag för

 • Normalt underhåll av bostaden
 • Reparationer som inte har med erhållet bostadsanpassningsbidrag att göra
 • Tekniska brister i huset, till exempel fukt- eller mögelskador
 • Anpassningen får inte var en del i en större upprustning av bostaden

Byte av bostad

Om du flyttar till en ny bostad, är möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag begränsade. Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till ditt funktionsnedsättning.

Tillstånd av fastighetsägaren

Fastighetsägaren ska godkänna anpassningen i din bostad. Godkännandet måste vara skriftligt. Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte ger tillåtelse till anpassningarna kan du bli skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick. Äger du fastigheten själv tillsammans med en annan person måste den andre delägaren också godkänna anpassningen.

Så ansöker du

Ansökningsblankett kan du få från din intygsskrivare, från handläggare på bostadsanpassningsenheten eller skriva ut här nedanför.

Lämna ett intyg och åtgärdsförslag som styrker din funktionsnedsättning och de problem det innebär i bostaden. Intyg och åtgärdsförslag kan du få från till exempel din arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller synpedagog.

Hjälp med att beställa anpassning

Handläggare på bostadsanpassningsenheten kan hjälpa dig att ta in offert, att beställa arbetet med att få anpassningen utförd och betala fakturan med ditt bidrag. Detta sker på fullmakt av dig genom att du skickar med blanketten Egen regi-Fullmakt.

Tänk på att även om bostadsanpassningsenheten hjälper dig med ovanstående så är beställningen och utförandet av anpassningen en juridisk affärsuppgörelse mellan dig och entreprenören.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Fastighetsägarens medgivande vid bostadsanpassningsbidrag


Ansökan ska innehålla:

 • ansökningsblankett där det framgår vilka åtgärder du söker bidrag för och godkännande från fastighetsägaren
 • intyg om funktionsnedsättning och behov av sökt åtgärd
 • åtgärdsförslag

Bostadsanpassningsenheten utreder och fattar beslut om din rätt till bidrag. Oftast kan ett hembesök vara nödvändigt för att kunna göra en bedömning. Din ansökan kommer att bedömas enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till fastighetsägare

Du som fastighetsägare kan ansöka om återställningsbidrag om den utförda bostadsanpassningen är till nackdel för kommande hyresgäst. Blankett för återställningsbidrag finns i rutan för självservice.

Läs mer om återställning i lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. §12-14.

Ansökan kan skickas in per post (adress finns på blanketten) eller per e-post till bostadsanpassning@boras.se

Din rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. I din överklagan måste du bland annat beskriva varför du tycker att beslutet är fel. Överklagan ska ha kommit in till Vård- och äldreförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör för att överklaga beslutet framgår av följebrevet som du får tillsammans med beslutet. Om du vill ha hjälp att överklaga kan du vända dig till bostadsanpassningsenheten.

Mer information

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bostadsanpassning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En solros mot blå himmel Publicerad

  Sök till Familjekollo 2024

  Borås Stad och Lutherska Missionskyrkan i Borås bjuder in ensamstående föräldrar med barn upp till 12 år till en veckas avkoppling och gemenskap på Familjekollo...
 • Yngre man med ljust hår.  Publicerad

  Återvändarbonus om du sommarjobbar hos oss

  Jobbade du som sommarvikarie inom äldreomsorg eller funktionshinderverksamhet förra sommaren? I så fall får du ett extra lönetillägg om du sommarjobbar minst fy...
 • En person som skriver på ett papper Publicerad

  Vad tycker du om äldreomsorgen?

  För elfte gången gör Socialstyrelsen en undersökning där du som är äldre och har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende får tala om vad du tycker.
Ikon: Kalender

Kalender