Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och omsorgsboende

När du behöver mer hjälp
än du kan få i ditt hem
kan vård- och omsorgsboende
vara en lösning.

Vård- och omsorgsboende
är en så kallad
biståndsbedömd insats.
Det betyder att du måste
ansöka om insatsen hos Borås Stad.

Vi beviljar din ansökan
utifrån din livssituation.

Så här ansöker du

Läs mer om hur du ansöker om
vård- och omsorgsboende på sidan
Du som är äldre kan söka stöd.

Jämför olika boenden

Du kan jämföra olika
vård- och omsorgsboenden
i Borås Stad.

Jämför service och resultat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också läsa de riktlinjer
för vård- och omsorgsboenden
som politikerna har beslutat om.

Riktlinjer för vård- och omsorgsboende Pdf, 429.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Personalen dokumenterar alla insatser

Den personal som har hand om dig
dokumenterar och skriver ner
vad som händer och vad de gör
när du bor på ett
vård- och omsorgsboende.

Det är ett sätt för dig att kunna kontrollera
att dina insatser görs på rätt sätt
och att du får den hjälp och det stöd
som du har rätt till.

Dokumentationen förvaras säkert
så att inte alla kommer åt den.

Det är bara den personal som behöver
veta vad som står i dokumentationen
som får läsa det som skrivs om dig.
Du har också rätt att själv läsa
det som personalen skriver om dig.

Du betalar för den hjälp du får

Du betalar för den hjälp du får
enligt Borås Stads taxa.

I priset ingår all den omvårdnad
och omsorg du får på boendet.
Även aktiviteter och
eventuellt larm ingår i priset.

Mat och hyra ingår däremot inte.
Det betalar du separat.

Avgifter för vård och omsorg

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård- och omsorgsboende

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol