Meny

Meny

Övrig personal

Kontaktuppgifter

Namn och e-post

Titel

Telefon

Aimo Ahlstedt

IT-ansvarig

033-35 78 58

0768-88 78 58

Niki Jansson

IT-samordnare

0734-32 84 40

Mattias Strindgård

institutionstekniker

033-35 78 13

0768-88 78 13

Mikael Hurnasti

institutionstekniker

0768-88 78 11

Jan Strindgård

vaktmästare

076-888 55 78

Catharina Uhlman

instruktionsstäderska

033-35 78 09

Jessica Lilja

lokalvård

033-35 78 09

Olga Loumon

lokalvård

033-35 78 09

Bahrije Mezini

lokalvård

033-35 78 09

Sonja Orobehi

lokalvård

033-35 78 09

Senada Prguda

lokalvård

033-35 78 09

Katarina Norstedt

Bibliotekarie

033-35 78 08

Emma Bengtsson

Bibliotekarie

033-35 78 08

Lena Kristiansen

Ekonomibiträde

033-35 78 90

 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-08-13 16.00

Uppdaterad av:

Dela sidan: Övrig personal

g q n C

p

Kontakt