Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera (Tokarpsberg)

Detaljplan | Diarienummer: BN 2018-1619 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder på Tokarpsbergs västsida och att utveckla möjligheterna för rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska anpassas till platsen och ha en hög arkitektonisk kvalitet och samtidigt bevara viltstråket. Övriga området ska planeras så att naturen skyddas. Planen säkerställer också utbyggnadsmöjlighet för Bergdalsskolan och säkerställer kulturmiljön på fastigheterna Kronhjorten 1 och 5.

Samrådstiden pågick 17 november–23 december 2021.

Detaljplanen beredas inför granskning.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar

Utredningar

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Bergdalen.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-10-29] Bergdalen, Norrmalm 1:1 med flera (Tokarpsberg)

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol