Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Företagsnätverk och samarbeten

Vi tror på samverkan och dialog som vägen till gemensam framgång och en hållbar utveckling av vår kommun. Därför driver vi eller är med i olika företagsnätverk och samarbeten som syftar till ett hållbart företagande.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Företagsnätverk och samarbeten.

  • Näringslivsstrategi

    Näringslivsstrategin beskriver hur vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och framgångsrikt näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som kommun och för att kunna förverkliga vår vision. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

    Näringslivsstrategi Pdf, 552.7 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Internationell policy

    Kontakter över gränser och mellan kulturer skapar dynamik, ger nya erfarenheter och ökar tillgången till kunskap och innovativa lösningar. Borås Stad är drivande i att hitta nya former för samverkan och nytänkande. Det internationella arbetet ska bidra till ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås och till en hållbar tillväxt för kommunen, näringslivet och medborgarna. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

    Internationell policy Pdf, 520.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Företagsnätverk och samarbeten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter