Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Innovation och ekonomisk tillväxt

Vi vill hjälpa och underlätta för personer som har hållbara, innovativa idéer. Att underlätta för innovation skapar samhällsnytta och ekonomisk tillväxt i kommunen, till exempel genom att fler nya företag etablerar sig i här.

Information, ikon

Så når vi målen

Här kan du läsa om vad vi gör för att jobba mot visionen och de globala målen.

Det här gör vi redan

Det här utvecklar vi

Styrdokument

Styrdokument beskriver vad vi vill och hur vi ska arbeta inom olika områden av vår verksamhet. Styrdokumenten är beslutade av våra politiker. Här hittar du relevanta styrdokument för kategorin Hållbart företagande.

 • Digital strategi

  Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Digital strategi Pdf, 398.3 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Näringslivsstrategi

  Näringslivsstrategin beskriver hur vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag att starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och framgångsrikt näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som kommun och för att kunna förverkliga vår vision. Dokumentet är beslutat av Kommunfullmäktige och gäller till och med .

  Näringslivsstrategi Pdf, 552.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Regler för inköp i kommunkoncernen

  Vi ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. Dokumentet är beslutat av Kommunstyrelsen och gäller till och med .

  Regler för inköp i kommunkoncernen Pdf, 123.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Innovation och ekonomisk tillväxt

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter